Avl

Avlsmål:

Helhedsindtryk

Aberdeen-Angus skal være et stærkt bygget, langt, dybt og muskuløst dyr med parallel over- og underlinie, harmonisk og ædel. Vågent, men roligt temperament. Farven dyb sort, eller rød. Lidt hvidt for hundyrs vedkommende på yveret og for handyrs vedkommende på pungen tolereres. Tyre præget af styrke og robusthed.

Hoved

Bredt og kort. Panden skrånende mod ørerne. Kæben uden over- eller underbid, mulen passende stor uden at være grov. Tilpas åbne næsebor. Øjnene store, mørke og klare, ikke for dybtliggende. Ørerne velansatte, kvikke, passende store.

Hals og bov

Halsen forholdsvis kort, gående jævnt over i kroppen.

Boven fastliggende og kødfuld. Dyb og løs doglap uønsket.

Bryst og side

Brystet bredt og kraftigt uden synlige hulninger.

Ribbensbygningen dyb og velrundet (ikke flad).

Buglinjen parallel med ryglinjen.

Ryg

Kødfuld, stærk, bred og lige, gående jævnt over fra skulder til kryds.

Kryds

Langt, svagt hældende, harmonisk, kødfuldt uden fremtrædende knogler.

Fin ikke for højt, men markeret ansat halerod. Halen af passende længde.​

Lår
Dybe, brede, lange muskuløse lår med harmonisk runding og god kødfylde til hasen.

Lemmer
Veludviklede, fine og stærke med korrekt hase- og kodevinkel.
Passende store, fremadrettede klove. Gode og frie bevægelser.​

Mål og vægt

Højde, kryds, cm​

Tyre 145-155​

Køer 135-145​

Vægt, kg

Tyre 1150-1300

Køer 700-850

Racens avlsmål er for brugsdyr:

En udvokset tyr på ca. 1.200 kg, 150 cm høj og en ko på ca. 750 kg, 138 cm høj, og med god muskelfylde med passende fedtlag og uden synlige fedtdepoter. God eksteriør med lang, bred lige ryg med parallel underlinje og velstillede og stærke ikke for kraftige lemmer (fin knoglebygning) samt typisk Anguspræg med et fint trekantet hoved. Hos koen ønskes et fint velophængt yver med små velplacerede patter. Godt temperament værdsættes.

Anguskoens egenskaber ønskes bevaret:

De gode moderegenskaber, lette kælvninger, samt evnen til at klare sig under ekstensive forhold og fravænne en 7 måneder gammel kalv på næsten 50 % (ca. 350 kg) af sin egenvægt.

God tilvækst ønskes på ungtyrene, ca. 1,6 kg daglig. Den gennemsnitlige tilvækst på individprøverne. Høj slagtevægt og klassificering klasse 10 (U-).

Angusracen har historisk bevist at være ideel til såvel ekstensiv produktion som og intensiv produktion. På denne baggrund accepteres dyr i avlen, som kan være dels større eller mindre end beskrevet i avlsmålet. 

Udarbejdet år 2005 af Avlsudvalget og bestyrelsen for Dansk Aberdeen Angus Forening.​​

Kåring

Hvad er en kåring?

Ved lineær kåring laves en beskrivende, ikke vurderende, beskrivelse af et dyr.

I de efterfølgende beregninger fremkommer så vurderingen af dyret, set i forhold til det eksteriør-ideal, som racen har.

Det er beskrevet gennem optimum for de enkelte, beskrevne karakterer, 19 i alt.

Alle egenskaber registreres på en skala fra 1 til 9. Hvor 1 og 9 repræsenterer de biologiske yderpunkter, f.eks. smal og bred bov.

Det anbefales, at alle dyr i besætningen bedømmes, da det giver det mest retvisende niveau for dyrenes eksteriør i besætning og inden for racen. Det enkelte dyr bliver holdt op imod gennemsnittet for den enkelte besætning og for racen. Hvis for eksempel mange dårlige dyr ikke bedømmes, bliver gennemsnittet for "højt". Det betyder blandt andet, at de virkelig gode dyr har svært ved at få de høje værdier, de fortjener. Ved besætningsbedømmelser forøges sikkerheden på dyrenes eksteriørindekser.

Praktiske forhold

Dyrene skal ved bedømmelsen være bundet op eller gå i bokse, så de er lette at komme til. Underlaget skal være jævnt og tørt. Der bedømmes renracede køer og tyre. Tyrene skal være mindst 12 måneder gamle ved bedømmelsen. Hundyr skal være mindst én måned fra kælvning. Det anbefales, at man bedømmer 1., 2. og 3. kalvs køer.

Besætningsbedømmelse

Det mest retvisende af besætningens og dyrenes niveau fås ved at kåre alle dyr i besætningen.​

Pris og betingelser: Klik her​

Bedømmelsestidspunktet fastlægges herefter af kåringsdommerne med hensyntagen til rationelle besøgsruter. Ca. 8 dage før besøget, sendes besked om dato og omtrentligt tidspunkt for besøget.​

Januar 2019: Nyt vedr. tilmelding til kåring - læs mere her

Registrering

Aberdeen- Angusracen har lukket stambog. Det betyder, at dyr der ikke er født efter stambogsførte forældre, for altid vil være udelukket fra optagelse.

Det er en global beslutning, og dermed ikke noget vi i Europa kan ændre på. Når en tyrekalv ønskes optaget i stambogen for at indgå i avlen, skal der udtages materiale til DNA bestemmelse både fra tyrekalven og dens mor.

Kalvens far forudsættes testet på samme måde.

Når forældreskabet er bekræftet, kommer der til at stå "Forældreskabsbestemt" på Stamtavlen/ Hovedbogsbladet efter tyrens navn.

Under navnet på dyrets forfædre står Stambog. Hvis dyrets far er sædtyr, står der i stedet et stambogsnummer. Det gør der også, hvis det er en udenlandsk tyr, der er importeret sæd af.

Hundyrenes familieskab skal ikke bekræftes på samme måde, men bliver det jo ofte indirekte, når deres tyrekalve forældreskabsbestemmes.

Altså - hvis I har en renracet besætning, så sørg for, at den tyr I sætter til jeres køer, er forældreskabsbestemt.

Det vil være klogt at typebestemme kalvens mor (bestille DNA analyse). Læs mere her

Der er jo altid en risiko for, at hun afgår før individprøvekalvens skæbne er afgjort.

Hitlisterne

Formålet med hitlisterne er at give en opdateret oversigt over racens bedste avlsdyr.

Formålet med hitlisterne med insemineringstyre er, at vise de seneste avlsværdital for tyre med meget afkom.

Søgefunktionerne giver mulighed for at finde de køer og tyre, som har de højeste avlsværdital ud fra de givne forudsætninger, samt finde avlsværdital på specifikke dyr eller dyr i afkomsgrupper. Det er kun muligt at finde dyr, som optræder på hitlisterne.

For både køer og tyre skal S-indekset være over 90 og sikkerheden over 10%, dog maksimum 1.500 dyr pr. køn for hver race. Begrænsningen på max. 1.500 dyr bevirker, at minimumsgrænsen for S-indekset reelt bliver større end 90 hos de antalsmæssigt store racer.

Tyre er med på listen, hvis de opfylder et af følgende krav:

· Levende.

· Afgået for mindre end 1 år siden og har afkom som er født indenfor de sidste 2 år.

· Afgået for mere end 1 år siden og har mere end 50 afkom født indenfor de sidste 2 år.


Tyre som er afgået, har ikke angivet en ejer.
Køer og kvier er kun med på listen, hvis de er levende.

Hitlister

Hitliste Hundyr
Hitliste Tyre

Avlsværdital på enkeltdyr

Aktive avlsbesætninger

Nye krav (1/10/2019) - læs mere her


Målsætning:

Formålet med Aktive Avlsbesætninger er at styrke avlsarbejdet for den enkelte race. Det er af stor betydning for avlsværdivurderingen for tilvækst, at der indberettes vægt ved fødsel, 200 og 365 dage for alle fødte kalve. Konceptet har også til formål at stimulere besætningerne til at bruge de genetiske bedste tyre og aktivere bedømmelsesarbejdet (kåring - vejning).

HUSK - Du kan altid se en oversigt over seneste opdatering på hjemmesiden  - her
Hjerteordningen 2-hjerter: Fremtiden i Dansk Angus Kød - læs mere her

​Dansk Aberdeen-Angus Forening anbefaler at kalve født i 2021 - navngives med navn der starter med S ​​
Har du opdaget at der er kommet et NYT og stort udvalg i ANGUS - tøj....? Klik her for at se mere..

Dansk Aberdeen Angus Forening | Agro Food Park, 15 8200 Århus N | Tlf: 87 40 53 01 - 87 40 52 99 | info@danskangus.dk