Bestyrelsen  - Efter generalforsamlingen den 25. juni 2021

Funktion

Fornavn

Efternavn

E-mail

Telefonnr.

Formand​

Anders​

Kjær​

Næstformand​

Jørn

Suhr

-

Lars

Mikkelsen

-

Gert 

Eskerod

-

Mads 

Lindemann

Udvalg​:

Udstillingsudvalg​

Funktion

Fornavn

Efternavn

E-mail

Telefonnr.

Formand​

Mads ​

Lindemand​

Mads Samøe

Pedersen​

Udstillingsudvalgets formål​

 • At få fremvist angusdyr af høj kvalitet, så andre kan få inspiration og lyst til at arbejde med racen.
 • At støtte og opmuntre udstillere, nye såvel som erfarne ved hjælp af forskellige arrangementer (udstillertræning, dommerkurser mm.)

Arbejdsopgaver:

 • At anbefale og udpege dommere til skuer
 • At stille med ringsekretærer
 • At indkøbe nødvendige bånd og pokaler samt gaver til vinderne
 • At holde styr på i hvilke kategorier, der konkurreres
 • At give dommerne en kopi af Dansk Angusforenings avlsmål
 • At sørge for at udsmykke en stand til skuerne og bemande den, i det omfang det er muligt​
 • At være depot for foreningens PR-materiale, som medlemmerne herfra kan rekvirere til egnede formål.
 • ​At være opmærksom på, at der er PR-materiale til rådighed, og i givet fald foranledige at nyt materiale bliver fremstillet, eventuelt i samarbejde med PR-udvalget
 • At tilskynde til ”kammeratligt samvær” på skuerne (fælles morgenmad osv.) i samarbejde med aktivitetsudvalget
 • At formidle og skaffe udstillertøj i samarbejde med PR-udvalget

Medlemmer af udvalget står til rådighed som kontaktpersoner for de store skuer.

(Herning og Roskilde)

Udfærdiget 1. april 2013 ​

PR-Udvalg​

Funktion

Fornavn

Efternavn

E-mail

Telefonnr.

(formand)

Lars

Mikkelsen

Angus Kontakt​

Simon ​

Johansen​

Annoncer

Salgslisten 

Ursula Agri

Hansen

ursula.agri@gmail.com​

PR-materialer ​

Malene ​

Mørch​

61 74 45 40​

Hjemmeside 

Dorthe

Foght

PR-udvalgets formål:

 • at skabe PR for Angusracen både internt og eksternt.
 • at udarbejde PR-materiale sammen med de øvrige udvalg, således det fremstår ensartet.

Ansvarsområder:

 • Hjemmeside og Facebook side: at opdatere, vedligeholde og udvikle hjemmesiden/Facebook.
 • Pressekontakt: at være bestyrelsen behjælpelig med formulering og udsendelse af relevante pressemeddelelser samt etablere kontakt til journalister og medier i forbindelse med aktuelle arrangementer.
 • ​Markedsføringsmateriale/Udstillingsmateriale: at udarbejde PR-materiale med aktuelt indhold.
 • Beklædning: at udarbejde kollektion af beklædning og indgå samarbejdsaftale med ekstern partner omkring levering af foreningstøj - både i relation til dyrskuer og til mere almen brug.
 • Annoncer: at tegne nye annoncer til Angus Kontakt og følge op på nuværende annoncører.​

Aktivitetsudvalg

Funktion

Fornavn

Efternavn

E-mail

Telefonnr.

Formand​

Gert

Eskerod

tregdk@yahoo.dk​

Aktivitetsudvalgets formål:

Aktivitetsudvalget  vil afholde et arrangement i efteråret samt et arrangement i foråret evt. med ekstern foredragsholder.
​Sidstnævnte kan kædes sammen med foreningens generalforsamling.

Derudover vil udvalget forsøge at samle Angusudstillere og andre besøgende Angusfolk til en gang morgenkaffe på lokale skuer - samt fællesspisning på skuerne i Roskilde og Herning.


Udvalget opfordrer desuden Angusavlere til at komme med ønsker til arrangementer.​​

Avlsudvalg

Funktion

Fornavn

Efternavn

E-mail

Telefonnr.

(formand)

Jørn

Suhr 

Mads​

Lindemann​

Avlsudvalgets formål:

 • at servicere foreningens medlemmer med informationer, vejledning og genetik i henhold til racens avlsmål, så Dansk Aberdeen-Angus også i fremtiden har et højt kvalitetsniveau
 • at dansk genetik har kvalitet til at være efterspurgt og værdsat, i udlandet. For de medlemmer, der ønsker dyr af anden type, end det racens avlsmål beskriver, vil vi være behjælpelige med råd og vejledning
 • at så mange af foreningens medlemmer som muligt får mulighed for at fremvise/sælge dyr, embryoner og sæd i forbindelse med konkrete henvendelser fra udlandet


Fokus på avlsplanlægning:

 • at motivere til at så mange data som muligt indberettes som grundlag for avlsværditallene. Motivere til at flere vejer deres kalve ved fødsel, ved 200 dage og ved 365 dage. Disse data er hjørnestenen i avlsværditallene
 • at vurdere de sædtyre, foreningen har i sædspandene jævnligt, med henblik på at kunne give anbefalinger om sædens anvendelse
 • at importere sæd jævnligt, som kan medvirke til at højne racens kvaliteter
 • at være opmærksom på mulige nye avlsmæssige tiltag, som kan gavne avlen, eksempelvis DNA testning

Formidling af avls- og produktionsdyr:

 • Avlsudvalget har kompetence til at sælge sæd efter de tyre, som foreningen har til rådighed og til de aftalte priser. Prisniveauet aftales jævnligt med avlsudvalget og bestyrelsen. Hvis priserne skal ændres i en hurtig handel, skal bestyrelsen og ejer kontaktes.
 • Avlsudvalget skal sørge for at de udlændinge, der retter henvendelse til foreningen om køb af dyr, embryoner og sæd bliver henvist til foreningens medlemmer, der har dyr, embryoner og sæd til salg.
 • Udvalget skal løbende minde medlemmerne på, at det er vigtigt, at DNAtesten er i orden på dyrene.


Angus Kontakt, www.danskangus.dk og anden kommunikation:

 • at skrive en artikel om aktuelle emner til Angus Kontakt fire gange årligt
 • at samarbejde med PR-udvalget om udarbejdelse af tyrekatalog og andet PR-materiale efter behov
 • at fremstille og opdatere materiale om de sædtyre foreningen stiller til rådighed (brugsplanen og importeret sæd) til hjemmesiden og Angus Kontakt
 • at maile relevante oplysninger om nye tiltag på avlområdet til web-master og redaktøren af Angus Kontakt


Udvalgets arbejdsform:

 • Udvalget mødes efter behov, dog minimum 4 gange om året

Udstillertøj

Funktion

Fornavn

Efternavn

E-mail

Telefonnr.

Lars

Mikkelsen

Klik h​er for at se mulighederne​ 

Dansk Angus Kød - Sweatshirts - Klik her

Annoncer og tryk

Funktion

Fornavn

Efternavn

E-mail

Telefonnr.

Annoncer​

​Hobro Lyntryk

Lotte Mikkelsen​

Merprisudvalget

Funktion

Fornavn

Efternavn

E-mail

Telefonnr.

Villy

Grønne

Michael ​

Abildtrup​

Karen

Huus

Chresten Mads

Elgård

HUSK - Du kan altid se en oversigt over seneste opdatering på hjemmesiden  - her

NYHED - Rød import sæd:
​RED SIX MILE CUSTOM MADE 505c

Klik her

Nordiske avlsværdital - nye beregninger - læs mere her
Hjerteordningen 2-hjerter: Fremtiden i Dansk Angus Kød - læs mere her

​Dansk Aberdeen-Angus Forening anbefaler at kalve født i 2021 - navngives med navn der starter med S ​​
Har du opdaget at der er kommet et NYT og stort udvalg i ANGUS - tøj....? Klik her for at se mere..

Dansk Aberdeen Angus Forening | Agro Food Park, 15 8200 Århus N | Tlf: 87 40 53 01 - 87 40 52 99 | info@danskangus.dk