Nyt fra formanden

www.danskangus.dk: Seneste opdateringer, klik her

"Formanden har ordet" fra Angus Kontakt

Juni 2018

v/ Anders Lynge Kjær

Da Karen Huus har valgt at trække sig fra Angusforeningens bestyrelse, har vi fået brug for vores første suppleant.

Vi byder velkommen til Hans Jørgen Jensen, der er indtrådt i bestyrelsen.
Vi har afholdt konstituerende bestyrelsesmøde den 2. maj 2018, hvor jeg blev valgt til ny formand. Jørn Suhr fortsætter som næstformand.

Vi brugte megen tid på at gennemgå de forskellige udvalgs arbejdsområder, og hvem der er medlem af de enkelte udvalg.

Jeg har en meget god mavefornemmelse af, at vi har fået tingene godt tilrettelagt, så vi kan komme videre med de forskellige gøremål, vi har i Dansk Angusforening.

Men jeg ser rigtig gerne, at der er flere ildsjæle, som kunne have lyst til at komme og hjælpe til i udvalgene. Så henvend jer gerne til en af os, hvis I skulle have lyst til at tage en tørn med - det vil betyde meget. Byd ind med stort og småt.
Det er meget nemmere og sjovere, når vi er mange om at deltage i forskellige arrangementer, end hvis vi kun er få.

Hvad fremtiden angår, så håber jeg, at vi kan få Angusracen til at vokse sig meget større, end den er i dag.

Mit ønske er, at der bliver flere som enten lever af at have en produktion baseret på Angus, eller som har det som en hobby.

For at det skal kunne lykkedes, er det nødvendigt med en god produktionsøkonomi i vores køer. Ikke, at der ikke er det i dag, men den kan altid blive bedre.

Hvordan får man så en bedre økonomi i vores dyr? Det kan den blive på flere måder:

 • Gennem vores gode koncept ”Dansk Angus Kød”, hvor der ligger en god merpris
 • Avlsfremgang - altså en mere omkostningseffektiv ko

  Hvad skal der til for, at vi kan komme derhen, hvor der bliver flere af os?

  Jeg tror, at det allervigtigste, der skal til, er, at vi står sammen om foreningen.

  Det gælder såvel avlsmål, Dansk Angus Kød konceptet, arrangementer mm. Og ikke mindst at huske på at være en god ambassadør for vores race og vores fællesskab i foreningen.

  Når I læser dette blad, er dyrskuesæsonen tæt på.
  Jeg håber, at der vil være mange af vores medlemmer, der deltager på årets skuer. Enten som udstiller eller som tilskuer.


  ​God sommer.

Marts 2018

v/ Karen Huus

Så er endnu et år ved at være gået, og vi har snart generalforsamling, hvor vi samler op på, hvad året har budt på, og hvad vi forventer os af det næste år.

Angus Ungdom ved Malene og Simon deltog i årets første bestyrelsesmøde, hvor de kom med ideer og oplæg til, hvordan man øger antallet af medlemmer. De gør sig virkelig nogle gode tanker og tager initiativer for at sikre en tilgang af unge. Bl.a. vil Simon tage kontakt til landbrugsskolerne og tilbyde at komme og fortælle om mulighederne i Angus Ungdom. De laver nyt PR- materiale, og foreningen vil igen begynde at sende Angus Kontakt ud til landbrugsskolerne. Angus Ungdom er ligeledes meget aktive på dyrskuerne som udstillere og med at sætte standen op samt byde ind med aktiviteter for de unge. Det undrer os, at ingen af jer medlemmer har taget imod et tilbud om, at de unge gratis kan blive en del af Angus Ungdom, hvis deres forældre er fuldt medlem af foreningen. Måske er man ikke opmærksom på, at de unge skal meldes aktivt ind i Angus Ungdom. Man skal opfylde kravet om at være under 18 år og hjemmeboende. Ingen er for unge til denne kategori. På tidligere generalforsamlinger har I medlemmer givet udtryk for, at vi skal bakke de unge op på enhver tænkelig måde, hvilket vi i bestyrelsen gør, så nu spørger jeg jer medlemmer, hvor er jeres bidrag?

Mange af de nye medlemmer vi får kommer ind i foreningen for at levere til Dansk Angus Kød. Det er ikke nødvendigvis medlemmer, der aktivt deltager i foreningens liv. Kun ganske få møder til vores arrangementer, dyrskuer eller generalforsamlingen. Det vil vi gerne være med til at ændre, hvordan gør vi det? Jeg synes, det er vigtigt, at der laves arrangementer rundt om i landet også til de dele af Danmark, hvor der ikke nødvendigvis er flest medlemmer. Det betyder, at det ikke altid er de samme, der skal køre den lange tur. Vi andre skal så være bedre til at fylde bilen op, når turen er lang til et arrangement. Er der nogen i dit område, så giv dem et ring og hør om mulighed for at køre sammen. Det er ikke altid, der skal så meget til for at delagtiggøre nye medlemmer, mens gevinsten er enorm.

Nogle af de aktiviteter vi i årets løb har afholdt, har haft en god opbakning fra jer. For mit eget vedkommende har en dag sammen med jer aldrig været en kedelig dag, derfor deltager jeg også så ofte som muligt, håber det samme gælder for jer. Vi ser desværre også, at der bliver aflyst planlagte aktiviteter pga. manglende deltagere. Har der været for meget i årets løb, eller har vi valgt noget, som I medlemmer ikke synes er særligt interessant? Det er kun jer, der kan svare på det. Den planlagte workshop før generalforsamlingen d.10 marts er et rigtigt godt sted at starte. Det er her, I kan være med til at påvirke hvilke aktiviteter, der skal være i foreningen det næste år, eller når vi om 2 år skal afholde 50 års jubilæum. Vi har på nuværende tidspunkt fået tilsagn fra nogle af jer medlemmer om, at I gerne vil deltage i en af grupperne, men der er plads til mange flere, så mød op og kom med dit bidrag.

Dansk Kødkvæg har taget fat om en række tunge sager, der har stor betydning for kødkvægsracerne. I Dansk Kødkvæg arbejdes der p.t. med regler for udegående dyr og ulveproblematikken, og senest er der etableret et avlsforum.

Ændringer af salmonellareglerne betyder, at vi nu kan hente og sælge avlsdyr på tværs af landet uden at skulle tage prøver. Der kan udstilles på dyrskuerne uden denne ekstra omkostning. Det håber jeg flere vil tænke over, når tiden for tilmelding til dyrskuerne nærmer sig, således at vi kommer til at se flere af jer samt jeres dyr på udstillingerne. Fra bestyrelsens side er det besluttet, at vi fortsat vil være synlige i Roskilde og Herning, og vi deler gerne pladsen i standen med en eller flere af jer medlemmer. Så har man lyst til en dag eller to med masser af Angussnak, så meld jer til at formidle racen gennem en plads på standen. Antallet af medlemmer er stabilt. Vi får løbende nye medlemmer, mens andre vælger at afhænde besætningen. Jeg har flere gange været med indover, når der skulle formidles kontakt mellem køber og sælger af dyr, og det giver mig et ret så godt grundlag for at sige, at der både blandt medlemmer og ikke medlemmer er Angusfolk, der ønsker at udvide eller starte en besætning. Vi ser også en stigende efterspørgsel på ældre avlstyre. Ikke alle har mod, lyst eller tid til at starte en ung tyr op, men vælger i stedet den ældre og mere driftsikre tyr. Så inden du slagter din tyr så prøv at sætte ham på salgslisten på foreningens hjemmeside. Et af de andre tiltag vi også oplever, er en stigning i interessen for at bytte tyre. Jeg har tidligere skrevet om de fordele, der her kan være, og hver gang muligheden byder sig, så nævner jeg den. Så når du sætter tyren til salg, så oplys om dette er en mulighed/ønske.

Eksporten er fortsat en udfordring, såfremt vi ønsker, at antallet af stambogsførte dyr skal øges i Danmark. Det ser ud til, at køberne herhjemme har accepteret, at man ikke kan købe stambogsførte dyr til spotpriser. Jeg har kendskab til flere handler, der sagtens kan hamle op med priserne til eksport, hvilket jeg også mener, de skal. Vi har oplevet, at der et par gange er eksporteret ikke stambogsførte dyr. Når man i udlandet ønsker at importere dyr, bliver der set på de lande, hvor man har en høj veterinærstatus. Ofte hører vi, at man nævner den høje veterinære status som en af grundene til, at der bliver købt dyr fra Danmark, men måske er der ikke mange af os, der tænker nærmere over, hvad det egentlig betyder. Vi er et af ganske få lande i hele verden, der kan bryste sig af at være fri for mange af de sygdomme, man har rundt omkring, men vi er heller ikke kommet sovende til det. Landbruget har gennem årene brugt mange milliarder for at nå det resultat, vi har i dag. Så når en køber fra udlandet henter dyr i Danmark, så må du som sælger gerne kræve en ordentlig betaling for dyrene. Vil de ikke det, så kan den gruppe af hundyr der er min. 50 % Angus på stamtavlerne, sælges i Danmark, og dermed være til gavn for Dansk Angus Kød. Jeg ved godt, at det kræver en indsats af jer medlemmer, når der skal sælges dyr på hjemmemarkedet, men jeg synes samtidig, at det er et rimeligt krav set i lyset af den økonomiske bonus, som I alle får en andel af, enten ved at score merprisen eller/og opnå en højere pris på levedyr. Det skal her nævnes, at vi ser en stigende aktivitet på foreningens salgsliste, og jeg håber, at den udvikling fortsætter til gavn for os alle.

Hans Jørgen Møller Jensen har efter mange år i bestyrelsen valgt ikke at genopstille. Han har dog givet lovning på at fortsætte et år eller to mere med udstilling. Vi skal dermed have mindst et nyt bestyrelsesmedlem og gerne en, der har interesse og lyst til at arbejde med dyrskuerne og dermed på sigt kan overtage pladsen efter Hans Jørgen Møller Jensen. Fra bestyrelsens side har det været en fornøjelse at have Hans Jørgen med, men vi har forståelse for, at han nu synes tiden er inde til at stoppe. De øvrige to bestyrelsesmedlemmer, som er på valg, vil jeg gerne anbefale, at I genvælger. Vi har i bestyrelsen et godt og konstruktivt samarbejde, noget af det som er vigtigt for, at en forening kan udvikle sig og dermed gavne sine medlemmer.

​Formanden har ordet 2017 kan læses her

Formanden har ordet 2016 kan læses her

​Nyheder fra formanden - 2014 - 2015 kan læses her

Nyheder fra formanden - ældre end 2014 kan læses her​​

Import:  

Sæd efter 29AN1930 Assurance

 

Dansk Aberdeen Angus Forening | Agro Food Park, 15 8200 Århus N | Tlf: 87 40 52 63 - 87 40 52 99 | info@danskangus.dk