Nyt fra formanden

www.danskangus.dk: Seneste opdateringer, klik her

"Formanden har ordet" fra Angus Kontakt

Marts 2018

v/ Karen Huus

Så er endnu et år ved at være gået, og vi har snart generalforsamling, hvor vi samler op på, hvad året har budt på, og hvad vi forventer os af det næste år.

Angus Ungdom ved Malene og Simon deltog i årets første bestyrelsesmøde, hvor de kom med ideer og oplæg til, hvordan man øger antallet af medlemmer. De gør sig virkelig nogle gode tanker og tager initiativer for at sikre en tilgang af unge. Bl.a. vil Simon tage kontakt til landbrugsskolerne og tilbyde at komme og fortælle om mulighederne i Angus Ungdom. De laver nyt PR- materiale, og foreningen vil igen begynde at sende Angus Kontakt ud til landbrugsskolerne. Angus Ungdom er ligeledes meget aktive på dyrskuerne som udstillere og med at sætte standen op samt byde ind med aktiviteter for de unge. Det undrer os, at ingen af jer medlemmer har taget imod et tilbud om, at de unge gratis kan blive en del af Angus Ungdom, hvis deres forældre er fuldt medlem af foreningen. Måske er man ikke opmærksom på, at de unge skal meldes aktivt ind i Angus Ungdom. Man skal opfylde kravet om at være under 18 år og hjemmeboende. Ingen er for unge til denne kategori. På tidligere generalforsamlinger har I medlemmer givet udtryk for, at vi skal bakke de unge op på enhver tænkelig måde, hvilket vi i bestyrelsen gør, så nu spørger jeg jer medlemmer, hvor er jeres bidrag?

Mange af de nye medlemmer vi får kommer ind i foreningen for at levere til Dansk Angus Kød. Det er ikke nødvendigvis medlemmer, der aktivt deltager i foreningens liv. Kun ganske få møder til vores arrangementer, dyrskuer eller generalforsamlingen. Det vil vi gerne være med til at ændre, hvordan gør vi det? Jeg synes, det er vigtigt, at der laves arrangementer rundt om i landet også til de dele af Danmark, hvor der ikke nødvendigvis er flest medlemmer. Det betyder, at det ikke altid er de samme, der skal køre den lange tur. Vi andre skal så være bedre til at fylde bilen op, når turen er lang til et arrangement. Er der nogen i dit område, så giv dem et ring og hør om mulighed for at køre sammen. Det er ikke altid, der skal så meget til for at delagtiggøre nye medlemmer, mens gevinsten er enorm.

Nogle af de aktiviteter vi i årets løb har afholdt, har haft en god opbakning fra jer. For mit eget vedkommende har en dag sammen med jer aldrig været en kedelig dag, derfor deltager jeg også så ofte som muligt, håber det samme gælder for jer. Vi ser desværre også, at der bliver aflyst planlagte aktiviteter pga. manglende deltagere. Har der været for meget i årets løb, eller har vi valgt noget, som I medlemmer ikke synes er særligt interessant? Det er kun jer, der kan svare på det. Den planlagte workshop før generalforsamlingen d.10 marts er et rigtigt godt sted at starte. Det er her, I kan være med til at påvirke hvilke aktiviteter, der skal være i foreningen det næste år, eller når vi om 2 år skal afholde 50 års jubilæum. Vi har på nuværende tidspunkt fået tilsagn fra nogle af jer medlemmer om, at I gerne vil deltage i en af grupperne, men der er plads til mange flere, så mød op og kom med dit bidrag.

Dansk Kødkvæg har taget fat om en række tunge sager, der har stor betydning for kødkvægsracerne. I Dansk Kødkvæg arbejdes der p.t. med regler for udegående dyr og ulveproblematikken, og senest er der etableret et avlsforum.

Ændringer af salmonellareglerne betyder, at vi nu kan hente og sælge avlsdyr på tværs af landet uden at skulle tage prøver. Der kan udstilles på dyrskuerne uden denne ekstra omkostning. Det håber jeg flere vil tænke over, når tiden for tilmelding til dyrskuerne nærmer sig, således at vi kommer til at se flere af jer samt jeres dyr på udstillingerne. Fra bestyrelsens side er det besluttet, at vi fortsat vil være synlige i Roskilde og Herning, og vi deler gerne pladsen i standen med en eller flere af jer medlemmer. Så har man lyst til en dag eller to med masser af Angussnak, så meld jer til at formidle racen gennem en plads på standen. Antallet af medlemmer er stabilt. Vi får løbende nye medlemmer, mens andre vælger at afhænde besætningen. Jeg har flere gange været med indover, når der skulle formidles kontakt mellem køber og sælger af dyr, og det giver mig et ret så godt grundlag for at sige, at der både blandt medlemmer og ikke medlemmer er Angusfolk, der ønsker at udvide eller starte en besætning. Vi ser også en stigende efterspørgsel på ældre avlstyre. Ikke alle har mod, lyst eller tid til at starte en ung tyr op, men vælger i stedet den ældre og mere driftsikre tyr. Så inden du slagter din tyr så prøv at sætte ham på salgslisten på foreningens hjemmeside. Et af de andre tiltag vi også oplever, er en stigning i interessen for at bytte tyre. Jeg har tidligere skrevet om de fordele, der her kan være, og hver gang muligheden byder sig, så nævner jeg den. Så når du sætter tyren til salg, så oplys om dette er en mulighed/ønske.

Eksporten er fortsat en udfordring, såfremt vi ønsker, at antallet af stambogsførte dyr skal øges i Danmark. Det ser ud til, at køberne herhjemme har accepteret, at man ikke kan købe stambogsførte dyr til spotpriser. Jeg har kendskab til flere handler, der sagtens kan hamle op med priserne til eksport, hvilket jeg også mener, de skal. Vi har oplevet, at der et par gange er eksporteret ikke stambogsførte dyr. Når man i udlandet ønsker at importere dyr, bliver der set på de lande, hvor man har en høj veterinærstatus. Ofte hører vi, at man nævner den høje veterinære status som en af grundene til, at der bliver købt dyr fra Danmark, men måske er der ikke mange af os, der tænker nærmere over, hvad det egentlig betyder. Vi er et af ganske få lande i hele verden, der kan bryste sig af at være fri for mange af de sygdomme, man har rundt omkring, men vi er heller ikke kommet sovende til det. Landbruget har gennem årene brugt mange milliarder for at nå det resultat, vi har i dag. Så når en køber fra udlandet henter dyr i Danmark, så må du som sælger gerne kræve en ordentlig betaling for dyrene. Vil de ikke det, så kan den gruppe af hundyr der er min. 50 % Angus på stamtavlerne, sælges i Danmark, og dermed være til gavn for Dansk Angus Kød. Jeg ved godt, at det kræver en indsats af jer medlemmer, når der skal sælges dyr på hjemmemarkedet, men jeg synes samtidig, at det er et rimeligt krav set i lyset af den økonomiske bonus, som I alle får en andel af, enten ved at score merprisen eller/og opnå en højere pris på levedyr. Det skal her nævnes, at vi ser en stigende aktivitet på foreningens salgsliste, og jeg håber, at den udvikling fortsætter til gavn for os alle.

Hans Jørgen Møller Jensen har efter mange år i bestyrelsen valgt ikke at genopstille. Han har dog givet lovning på at fortsætte et år eller to mere med udstilling. Vi skal dermed have mindst et nyt bestyrelsesmedlem og gerne en, der har interesse og lyst til at arbejde med dyrskuerne og dermed på sigt kan overtage pladsen efter Hans Jørgen Møller Jensen. Fra bestyrelsens side har det været en fornøjelse at have Hans Jørgen med, men vi har forståelse for, at han nu synes tiden er inde til at stoppe. De øvrige to bestyrelsesmedlemmer, som er på valg, vil jeg gerne anbefale, at I genvælger. Vi har i bestyrelsen et godt og konstruktivt samarbejde, noget af det som er vigtigt for, at en forening kan udvikle sig og dermed gavne sine medlemmer.

December 2017

v/Karen Huus

Sommeren og efteråret igennem har vejret været årsag til bekymring hos rigtigt mange og ikke uden grund. Det har været et vådt år. Halm er nu mange steder ved at være en mangelvare, og majshøsten skrider kun langsom frem her i det nordjyske. Her i huset har vi diskuteret alternative muligheder til halm som strøelse, og selv om vi fik bjerget halmen i sidste øjeblik, så er prisen på halm i vores område ved at være i et niveau, hvor vi vil se på andre muligheder.

I årets løb har der været mulighed for at deltage i flere arrangementer, enten tilrettelagt af aktivitetsudvalget eller af enkelte medlemmer. Det er dejligt at se, at medlemmerne møder op, når muligheden byder sig. Det er til tider svært at finde en dato, der passer ind i den enkeltes kalender. Derfor vil jeg opfordre jer til allerede nu at sætte kryds i kalenderen den 27. januar 2018, hvor vi har julefrokost på Fyn.

Datoen for generalforsamlingen ligger nu fast. Det bliver som sidste år, anden weekend i marts, som er lørdag den 10. marts. Hans Jørgen Møller Jensen har sagt god for, at vi må låne deres gildesal til generalforsamlingen 2018.

Vi har tidligere efterlyst medlemmer, der på en eller anden måde ville bidrage med ideer eller hjælpe med planlagte aktiviteter. I løbet af året er der nogle af jer, der har kontaktet mig og tilbudt jeres assistance. Tak for opbakningen. Sidder du også og tænker, at du her kan bidrage med et eller andet, så er det bare at ringe, der er altid plads til en mere. Som altid har Angusfolkene det godt, når de er i flok.

Vi er en forening, der gerne skulle rumme alle former for aktiviteter. Vi ville gerne være til stede på de dyrskuer, I, som medlemmer, udstiller på, men det er svært at nå hele vejen rundt. Derfor gør vi en ekstra indsats i Roskilde og Herning. Mads Samsøe har lovet at få fat i et nyt telt til Roskilde dyrskue, så man her bliver ved med at have et samlingssted for Angusfolkene. I Herning serverede vi kaffe og rundstykker fra tidligt morgen til op på formiddagen, eller til der ikke var flere. Det vil vi også gerne tilbyde jer til næste år. Samtidig er vi ved at se på, hvordan vi kan lave en fællesspisning i Herning. Her, har et par af jer medlemmer tilbudt jeres assistance, og det kan I godt regne med, vi takker ja til. Sidder der nu nogen af jer med en god ide eller blot et ønske om at være med til at lave noget for de andre, så er vi ikke længere væk end et opkald på telefonen eller mail.

Dansk Kødkvæg har sammen med de ekstensive racer nu afholdt de første møder angående problematikken omkring udegående dyr i vintermånederne. De 5 racer er repræsenteret i det udvalg, der er nedsat, og for Angusforeningen er det Anders Kjær, der deltager. Rapporten som i sin tid blev lavet, er nu gjort færdig således, at den kan indgå i det materiale, man er ved at samle sammen. Det skulle gerne ende med, at vi kan have vores dyr til at gå under de forhold, som dyrene er egnet til. Vi synes vi har en god sag, og håber man vil se positivt på det.

Den nye mulighed for at søge dispensation for flytning af dyr fra rød til grøn salmonella zone, har været en succes. Med en god og saglig debat lykkedes det folkene i Dansk Kødkvæg at ændre på den meget dyre praksis omkring flytning af dyr. De af jer der har søgt og fået dispensationen melder tilbage, at det er nemt, og man får hurtigt et svar.

Trods flere tiltag lykkedes det ikke at finde en anden løsning på individprøven, og dermed er tiden kommet til at tænke avlsarbejdet på en anden måde. Det kan ikke siges tydeligt eller ofte nok, indberetningerne viser, hvor vi er på vej hen. Jo flere der indberetter, ikke blot far til kalven, så de kan levere til Dansk Angus Kød, men også vægte og fødselsforløb, jo mere sikre bliver vi i vores avlsarbejde. Det er til gavn for alle. Jørgen Skov har skrevet om det her i bladet, derfor vil jeg ikke komme yderligere ind på, hvad der skal til.

Der er fortsat en stor efterspørgsel på stambogsførte Angus til eksport. Priserne er gode, og der er en tendens til, at opkøberne tager hele årgangen. Det kan få flere konsekvenser på den lange bane. Man kan så og sige kun sælge skindet en gang. Er dyret først eksporteret, så er det for altid tabt for det danske marked. Dyrene vender ikke tilbage senere. Vi må forvente, at det ikke bare er Dansk Angus Kød, der kommer til at mangle disse dyr og deres afkom. De bedste dyr kommer heller ikke til at bidrage til avlen senere. Antallet af stambogsførte dyr falder, mens antallet af dyr med kendt far stiger. Det bliver den sidste kategori, der i løbet af få år kommer til at levere hovedparten af dyrene til Dansk Angus Kød, hvis tendensen fortsætter. Det er fristende, når udlændingene kommer og byder mange penge for vores dyr, men tænk jer nu om, vi mister måske rigtig god genetik. Har du dyr til salg, eller ønsker du at købe dyr, så brug salgslisten på danskangus.dk eller annoncer i Angus Kontakt. Der har igennem året været en stigende aktivitet på salgslisten. Der er et marked herhjemme, der gerne vil have muligheden for at byde på de dyr, der er til salg. Jeg blander mig ikke i de priser, man som køber og sælger bliver enige om, men jeg vil da mene, at alle sælger der, hvor de kan få den bedste pris. Har jeg ret i det, så kan købere af dyr i Danmark godt følge med prisen til eksport, idet vi kan se, at flere af dyrene fra salgslisten også bliver på dansk grund. Så giv køberne en chance for at byde ved at bruge salgslisten og ved at annoncere i Angus Kontakt.

De nye medarbejdere fra LMO, som vi blev præsenteret for i sommer, er nu kommet godt i gang. Det ser ud til, at vi har fået et par engagerede medarbejdere, som gør deres yderste for at løse de opgaver, der er. Herfra tror jeg på, at vi er kommet videre og har lagt udfordringerne bag os.

Angus Kontakt er fortsat et fantastisk medlemsblad. Bladet beskriver både jeres hverdag og har et indhold af faglige artikler. Vi har en ide om, at dette blad skal fortsætte og er derfor gået i gang med at spørge nogle af jer medlemmer, om det ikke var en ide at være en del af et redaktionsteam. De første har sagt ja, men der kan sagtens være flere med. Så har vi ikke lige fået øje på dig, og kunne du godt tænke dig at bidrage med en eller flere artikler om året, eller har du blot mange gode ideer til, hvad bladet også godt må rumme, så meld dig på banen, du vil med garanti blive godt modtaget.

Når Angus Kontakt udkommer, er mange af os godt i gang med juleforberedelserne. Nytåret er også lige om hjørnet. Herfra skal lyde en tak for de mange gode oplevelser, I har givet mig i det forgangne år. Og så ønsker jeg jer alle en god jul og et godt nytår. Vi ses i 2018.

September 2017

v/Karen Huus

Håber alle har haft en god sommer. Der har hen over sommeren været travlt i de forskellige udvalg. Den største udfordring lige nu er individprøven, som ikke længere får til huse i Ålestrup. Man ændrer yderligere på selve individprøven, så det giver en del mødeaktivitet for dem, som er involveret. Der er mange, der lige nu arbejder på en løsning og en model til individprøven, og når der kommer nyt, vil vi skrive om det i Angus Kontakt.​

Så har der været en række dyrskuer, hvor I som medlemmer, er mødt op med jeres dyr og igen vist flaget for vores race. Angus Ungdom stod for at sætte standen op i Herning. De fik den tilmed malet, så helhedsindtrykket af standen tog sig godt ud. Det nye tiltag med at servere rundstykker fra kl. 8.00 – 10.00 for Angusfolkene i Herning, om de udstiller eller ej, virkede godt, så det gentager vi til næste år. Vi var lidt sent ude med ideen, så Dyrskuet i Roskilde nåde ikke at få samme tilbud, men så må de med til næste år. Eller måske har udstillerne og folkene på Sjælland en anden ide til, hvordan vi kan samles.
​ ​

Det første af en række dommerkurser, har været afholdt på landsskuet i Herning. Simon Johansen deltog for Angus. Det er Dansk Kødkvæg, der har taget initiativ til at få uddannet flere dommere. Med tiden håber vi i bestyrelsen, at vi kan få samlet en gruppe med Simon som tovholder, og som så fremover kan komme ud og dømme på skuerne.​​​

Aktivitetsudvalget har et par gange forsøgt sig med et emne om giftige planter, men det har været meget svært at finde en dato, hvor medlemmerne ikke har haft travlt, og planterne samtidigt skal være synlige, så vi har måttet aflyse den. Det er noget af det, der sker, når man laver flere arrangementer over året. Generelt synes der dog at have været god opbakning til de arrangementer, der har været. Der er lige nu planlagt en sensommertur, hvor vi bl.a. kan opleve ”sort sol”. Så sæt kryds i kalenderen allerede nu.​

Angus Ungdom

​Vi gav vores medlemmer et nyt tilbud til deres unge mennesker. Helt konkret går det ud på, at er du fuldgyldigt medlem af Angusforeningen og har børn eller unge under 18 år, så tilmeld dem til Angus Ungdom. Der er ingen kontingent, de får ikke tilsendt Angus Kontakt, men de får mulighed for at deltage i de ting, som de Angus Ungdom arrangerer. Til vores store overraskelse har det ikke givet foreningen et eneste nyt ungdomsmedlem. Tilbuddet gælder fortsat, så jeg vil opfordre jer til at bakke op om Angus Ungdom, der ikke kun samles for at snakke om Angus og landbrug. De er altid både synlige og aktive på dyrskuerne Roskilde og Herning.​

Salmonellareglerne er blevet lempet for flytning af kødkvægsdyr fra rød til grøn zone. Der har blandt kødkvægsfolket længe​været utilfredshed over, at vi blev pålagt en udgift til prøver, når problemet med salmonella kun i meget begrænset omfang er i kødkvægsbesætningerne. Det har ikke været nemt at overbevise myndighederne, men netop på baggrund af de mange blodprøver der er taget ude i kødkvægsbesætningerne, så havde folkene bag forhandlingerne et godt argument for ændringen. Man skal dog regne med, at det tager tid, fra man sender ansøgningen, til man får lov at flytte dyrene. Så vær ude i god tid, inden du flytter et eller flere dyr fra rød til grøn zone.​

Vi har atter taget problematikken op omkring udegående dyr. Vi samles med de 3 andre ekstensive racer + fagfolk. Der blev for år tilbage lavet en rapport omkring udegående dyr, som også Angusforeningen bidrog økonomisk til. På grund af sygdom blev den ikke helt færdig og dermed ikke fuldt brugbar, det gør vi nu noget ved. Vi har fået lovning på, at det der mangler i rapporten, vil blive gjort færdigt. Vi håber, at vi ved fælles hjælp kan få rettet op på tingene, så dyr der ellers er velplejede, har tørt leje og kan gå i ly, ikke længere skal tvinges ind i en stald, hvor de ikke nødvendigvis har det bedre end ude på marken. Der er kødkvægsfolk der gentagne gange har fået bøder for at have dyrene under disse forhold.​Kan vi som forening bidrage til, at det ændres, så er det godt for alle de ekstensive racer.​

Hvad ønsker du af Angusforeningen? Og hvad kan du tilbyde?
​Synes vores medlemmer at denne forening er aktiv? Eller er det konceptet Dansk Angus Kød med en merpris på 5kr./kg, der fastholder medlemmerne? Tæller vi alle former for medlemskab sammen, er vi ca. 200 medlemmer. Ca. 100 af dem er tilmeldt Dansk Angus Kød, og langt de fleste af de 100 medlemmer leverer dyr til KødGrossisten. ​

Så set herfra må svaret være et ”ja, måske”, for hvad med de 50​% af medlemmerne, som ikke leverer til Dansk Angus Kød? Dansk Angus Kød er vigtig for foreningen, men vi er​en forening, som viser ”flaget” mange steder og i mange forskellige sammenhænge.​Selvom det fylder meget, arbejdes der ikke kun med Dansk Angus Kød. Vi er en avlsforening, og vi varetager også det sociale liv i foreningen, som det også fremgår af denne artikel.​

Dansk Angus Kød er en opgave, man ikke blot kan fordele ud blandt alle vores medlemmer, mens mange af de andre ting vi tager fat om, sagtens kan. Vi oplever, at enkelte medlemmer ikke blot giver udtryk for, at vi i bestyrelsen og udvalgene bruger meget af vores fritid på foreningen, men de tilbyder også hjælp til konkrete opgaver. Man bliver glad, når man møder disse medlemmer, for de viser, at de også gerne vil være en del af de aktiviteter, vi har i foreningen. En forening er som bekendt mest aktiv, når alle medlemmer er det. ​

Angus Kontakt efter december 2018!
​Der er helt konkret 2 store opgaver, der skal løses af medlemmerne over de næste par år. Den ene er vores blad. Når vi kommer til december 2018, så har Dorthe lavet sit sidste nummer af Angus Kontakt, det skal ingen være i tvivl om. Hvem tager over her? Til trods for at Dorthe har spurgt flere af jer, og vi har skrevet om det i Angus Kontakt, så er der ikke fundet en løsning på vores blad. Skal december nummeret af Angus Kontakt være det sidste blad, du modtager fra foreningen?​​

Måske skal vi i den forbindelse tænke anderledes. Den største udfordring er at få stof nok, hvordan sikrer vi det? ​I dag samles de fleste artikler ind ved, at Dorthe henvender sig til de forskellige for at høre om, de kunne tænke sig at skrive til bladet. Kunne man forestille sig, at det var den anden vej rundt? At I som medlemmer henvender jer til Dorthe og fortæller, hvad I godt kunne tænke jer at skrive til bladet? Hvad med et redaktionsudvalg? Er det en mulighed? Hvis der kunne samles 4 – 5 medlemmer, der kunne mødes en gang om året og lægge en plan for de næste 4 numre af Angus Kontakt og dermed få fordelt opgaven, så det ikke bare er 1 person, der sidder med Angus Kontakt.

 ​

Så er vi så småt begyndt at se på 50 års jubilæet, som Angusforeningen har i 2020. Hvor ville det være godt, hvis der blandt jer medlemmer sidder nogen, der kunne tænke sig at arbejde med jubilæet. Vi er godt klar over, at der ligger et stort arbejde i at lave et jubilæumsskrift. Det er jo ikke sikkert, at et sådan skal laves, men det er på tide, at vi tager stilling til, hvordan vi vil markere 50 års jubilæet. ​

Så kære medlemmer. Der er medlemmer, der kan løfte disse opgaver, og tiden er nu kommet til, at I melder ind, hvad det er, I kan bidrage med.

World Forum i Skotland.
​Hertil havde vi lavet en Powerpoint, der blev præsenteret af Niels Poulsen. Den er som tidligere lovet tilgængelig på foreningens hjemmeside. Inde i bladet kan I læse om turen. Turen til Estland er lige oppe over, vi skal 20 mand af sted, det glæder jeg mig til.​

Juni

v/Karen Huus

Efter veloverstået generalforsamling, hvor I som medlemmer, viste os den tillid at genvælge de to, der var på valg til bestyrelsen, er vi nu atter trukket i arbejdstøjet både i bestyrelsen og i udvalgene.

Regnskabet for 2016 var så sent færdigt, at hverken de folkevalgte revisorer eller bestyrelsen kunne nå at gennemgå det og skrive det under, og dermed kunne det heller ikke godkendes på selve generalforsamlingen.
​Regnskabet er nu langt om længe færdigt. I skrivende stund skulle det gerne være på vej ud til jer medlemmer med posten. Bestyrelsen er i dialog med LMO for at sikre, at vi fremover ikke skal stå til en generalforsamling uden, at I som medlemmer har mulighed for at godkende regnskabet.
​Som I kan se af regnskabet, har foreningen haft et økonomisk godt år. Det overskud der er lavet i 2016 går hovedsagligt til udgifterne for tapning af ML. Pershore. Det er nu ikke meningen, at vi som forening hvert år skal øge egenkapitalen, men netop bruge et overskud til gavn for jer medlemmer.
​Ser vi frem, vil der blive en øget udgift til Angus Kontakt. Som medlem kan man bakke bladet op ved at bruge det til markedsføring af sin besætning i form af en annonce og desuden hjælpe til med at udbrede kendskabet for annoncering i Angus Kontakt til andre.
​Ser vi lidt længere ud i fremtiden, så har Dansk Angusforening 50 års jubilæum i 2020. Nogle vil nok tænke, at det er der lang tid til, men tiden går stærkt, og inden vi får set os om, så er datoen lige om hjørnet. Der er ingen tvivl om, at vi skal have et arrangement. Noget I som medlemmer, gerne skulle kunne se frem til.


​Der er stadig medlemmer, der ikke har betalt kontingent trods det, at vi har sendt rykkere ud 2 gange. Vi har fra bestyrelsens side besluttet, at vi ikke gør yderligere forsøg, men blot sletter dem af medlemslisten
​.

Problematikken omkring Myostatin nt821 har fra både bestyrelsen og avlsudvalget haft første prioritet. Vi er meget enige om, at foreningen skal melde ud, hvilken holdning den har. Når muligheden er der, skal vi informere ikke blot jer medlemmer, men også udlandet. Det er ikke meningen, at vi som forening skal diktere, hvad I vælger at gøre i egen besætning, eller hvordan man skal takle det i et andet land, men sende et signal om, at Dansk Angusforening ikke ønsker at bidrage til udbredelsen af Myostatin nt821. Vi kender ikke udbredelsen af det i Danmark. Der kan være tale om ganske få dyr, men et faktum er, at man ikke kan se Myostatin nt821 blot ved at kikke på dyrene, der skal en DNA test til. Vi har fået oplyst, at en test koster 340 kr + moms. Ligger der i forvejen en DNA test for forældreskab, skal man ikke ud og tage en ny vævsprøve, men kan få den lavet ud fra den, der allerede er taget.
​Vi vil gerne herfra opfordre jer til, at når I sælger eller køber tyr, så få lavet denne test. Da Myostatin nt821 skal være til stede ved begge forældre for evt. at udvikle dobbeltmuskulatur, skulle vi gerne blive dette problem kvit, hvis man som minimum tester tyren og sikrer sig, at han ikke er bærer af Myostatin nt821. Wittington Diego, som blev taget hjem, har desværre vist sig at være bærer af Myostatin nt821. Vælger man alligevel at bruge tyren i sin besætning, skal man overveje hvilket hundyr, man løber ham med, og hvad der skal ske med den kalv, der kommer. Tager man kalven ind i besætningen, så skal opfordringen fra bestyrelsen og avlsudvalget være, at man får dyret testet. Læs mere inde i bladet, om de tiltag vi har gjort.

Turen til Estland er nu så vidt, at vi ved, vi kommer af sted. Der er stadig plads til flere. Så meld jer til turen, hvis I som os synes, det lyder spændende. På hjemmesiden kan man læse hele programmet.

Forberedelserne til World Forum skrider frem. Således har Dorthe Foght og jeg været i gang med at lave en Power Point, som, synes vi selv, bliver rigtig god. Når det endelige resultat er færdigt, lægges den ud på hjemmesiden, hvor I som medlemmer vil kunne downloade den og bruge den, når I rejser ud i verden. Vi vil bestræbe os på at holde den opdateret, så man ikke møder op med ”gamle” tal og nyheder. Til jer der skal til World Forum, ønskes I en god tur, og så håber vi, at en eller flere af jer vil dele ud af jeres oplevelser fra turen i Angus Kontakt.

I samarbejde med KødGrossisten arbejder vi i Dansk Angus Kødpå at få de økologiske producenter med. I første omgang bliver der tale om tyrene. Da der ikke lige står en stor aftager af økologisk kød, så vil antallet af dyr her i starten være begrænset. KødGrossisten har udpeget en producent, som de i første omgang gerne vil prøve at aftage dyrene fra. Vi håber naturligvis, at det bliver en succes, så vi på et tidspunkt også kan hjælpe jer økologer til en merpris.

Der har været en stigende aktivitet på foreningens salgs-/købs liste. Når man sætter en annonce på salgslisten, hvad enten man vil købe eller sælge, så ligger den der i max. 2 måneder. Får man solgt sine dyr inden de 2 måneder, så skriver vi ”SOLGT” ved det dyr, der er solgt, og annoncen bliver så liggende til de 2 måneder er gået. Det er god reklame for din besætning og viser også, at salgs-/købslisten er aktiv og opdateret.

Et af de store dyrskuer står for døren. Det er Roskilde dyrskue, der i år er meget tidlig, nemlig fra d. 26.-28. maj. Jeg er selv til stede alle dagene og håber at møde flere af jer medlemmer.
Landsskuet i Herning er fra d. 29/6 – 1/7. På grund af arbejde er det lidt mere usikkert, om jeg kan være til stede alle dagene, men det bestræber jeg mig på, således det også her vil være muligt at møde jer medlemmer. I forbindelse med de 2 dyrskuer har Michael Ingerslev sagt ja til at være ringassistent. Michael Ingerslev har et godt overblik, og ingen, hverken udstiller eller dommer, er i tvivl om hvornår og hvilke dyr, der nu skal i ringen. Så til jer udstillere, tag godt imod Michael Ingerslev, han er der bl.a. for at hjælpe jer udstillere, så I aldrig er i tvivl om, hvornår det er jeres tur.

I Angus Ungdom er der plads til mange flere medlemmer, man er ikke for ung til at være der. Deres aktiviteter handler ikke kun om Angus, så derfor vil jeg opfordre jer medlemmer, der har unge mennesker, til at melde dem ind i Angus Ungdom, så de kan deltage i de aktiviteter, de laver. Angus Ungdom møder man også på de to dyrskuer, Herning og Roskilde. Her kan man jo lige kikke forbi og høre, hvad det egentlig er, de går og laver.

Håber at se mange af jer i løbet af sommeren, enten det er til dyrskue eller til en af de mange aktiviteter foreningen står bag.

 

Marts

v/Karen Huus

Som I alle kunne læse sidst, har vi i bestyrelsen haft møde med Malene Mørch og Simon Johansen fra Angus Ungdom for at lave aftale omkring det fremtidige samarbejde mellem foreningen og Angus Ungdom. Malene og Simon mødte meget oplagte og velforberedte op, og mødet mundede ud i, synes vi selv, en aftale som vi alle kan drage nytte af. Udfordringen for Angus Ungdom er, at ungdomsmedlemmerne bor spredt ud over hele Danmark. Derfor vil vi også se, at flere af de aktiviteter de planlægger vil foregå til dyrskuerne, hvor hele familien deltager. De vil dog fortsat planlægge at afholde arrangementer på andre tidspunkter af året. Her kan vi som medlemmer bakke dem op ved at møde op, når de inviterer hele foreningen til at deltage.

Den Norske Angusforening har valgt ikke længere at ville være en del af vores blad. Det kom ikke som nogen overraskelse, da jeg i referatet fra generalforsamlingen 2015 kunne læse, at de havde indgået et samarbejde med de øvrige raceforeninger i Norge om en fælles platform i form af en hjemmeside, hvor de forskellige raceforeninger havde hver deres side, og som den Norske Angusforening fremover vil bruge. Både til at informere deres medlemmer, men også til at offentliggøre de artikler de ellers havde i Angus Kontakt. Begrundelsen er, med så få medlemmer synes de, at bladet er for stor en post i det samlede regnskab. Har man fortsat lyst til at følge med i, hvad der sker i Norge, kan man gå ind på foreningens hjemmeside, hvor vi linker til den norske hjemmeside.

Dorthe, Carl og jeg mødtes hos Sven-Erik i januar for at lave en aftale om, hvordan Angus Kontakt fremover skulle se ud. Bladet bliver med færre sider, og der kommer et par små justeringer, men ellers kommer det til at ligne det blad, I kender. Vi har siden fået henvendelse fra Norge, de har medlemmer, der fortsat ønsker at modtage Angus Kontakt. Det ønske vil vi gerne imødekomme, så der er lavet en aftale om, at de der ønsker det, fortsat kan modtage Angus Kontakt.

Vi har modtaget referat fra mødet ved det Europæiske Angus Forum. Det har været oppe og vende i bestyrelsen, hvor vi har diskuteret, hvad man fra den Danske Angusforening gerne vil og kan. Der er ingen tvivl om, at vi i bestyrelsen gerne ser dette samarbejde med de øvrige europæiske lande fortsætte.

Set i lyset af det meget omfattende referat og udsigten til, at der skal oprettes et permanent hovedkontor i Skotland, har bestyrelsen rettet henvendelse til Paulo Costa, formand for mødet ved EAF 2016, for at få uddybet, hvad det er, man forventer af samarbejdet. Samtidig vil vi fra foreningen gerne kende økonomien i EAF, når eller hvis der skal etableres et hovedkontor.

Paulo Costa har lovet at undersøge hvilke omkostninger, man forventer, der vil komme i forbindelse med oprettelsen af et hovedkontor i Skotland. I skrivende stund har vi dog ikke modtaget svar, men vi håber, at have modtaget det inden generalforsamlingen. Referatet ligger på foreningens hjemmeside.

Til World Forum 2017 har bestyrelsen ønsket at finde medlemmer, der kan og vil repræsentere foreningen. Det er lykkedes, idet Steffen Albrektsen og Niels Poulsen har sagt ja til opgaven. Vi har her at gøre med to meget kompetente personer, der både har den faglige indsigt i avlen og samtidig behersker engelsk i både skrift og tale. Hermed får vores forening et team, der kan repræsentere foreningen i udlandet. Vi i bestyrelsen ser frem til dette samarbejde.

Der er i bestyrelsen foretaget en rokade, idet Søren Riis Larsen har valgt at træde ud af bestyrelsen. 1ste suppleant er Jørn Suhr, som er indtrådt i bestyrelsen den 6. januar 2017.

Jeg har ladet mig fortælle, at en tradition opstår, når noget er gentaget 3 gange, og denne gang er da ingen undtagelse. Foreningen vil igen i år servere aftensmad til vores medlemmer. Der vil efter generalforsamlingen blive fortalt lidt om det første år med Dansk Angus Kød. Hvad har det betydet for Angusforeningen? Og hvad forventes der af fremtiden?

Dette er dagen, hvor du som medlem har mulighed for at gøre din demokratiske ret gældende, møde de andre fra foreningen og høre om de ting, der rører sig lige nu. Så jeg vil opfordre alle vores medlemmer til at møde op denne dag.

Det første år som formand har budt på mange udfordringer. Vi kommer ikke udenom, at Dansk Angus Kød har taget og fortsat vil tage meget af vores tid, men det er ikke de eneste opgaver, vi løser i både bestyrelsen og udvalgene. Vi har samtidig medlemmer, der bidrager med forskellige kompetencer. Fælles for os alle er dog, at tiden ind imellem kan være knap, derfor er der også plads til dig, der gerne vil være en del af foreningens aktiviteter. Det er ikke afgørende i hvilket omfang, du kan bidrage. Er vi nok om det, kan vi løfte den opgave, vi gerne vil.

December

v/Karen Huus

Som de fleste nok har læst i diverse landbrugsmedier, er der dels kommet nye folk i Dansk Kødkvægs bestyrelse, og nogle af de genvalgte bestyrelsesmedlemmer har fået nye ansvarsområder. Henning Hansen og Anny Assenbjerg blev ikke genvalgt som hhv. formand og næstformand. Den nye formand Per Lauersen, udstiller en del på skuerne. Spørger man rund om hvor han har sin gang, betragtes han som en god og kompetent samarbejdspartner, og der er ingen tvivl om at han med posten som formand for Dansk Kødkvæg har fået noget at se til. Lars Mikkelsen har sagt ja til at repræsenterer Angusforeningen i Dansk Kødkvæg, og vi ser frem til et godt samarbejde med den nye bestyrelse.

Vi har arbejdet på at få en ny hjemmeside i gang. Skandiaweb gik sidste år konkurs, og blev efterfølgende overtaget af Danaweb. Vi har foreløbig lavet en aftale for 2 år. Vi har så vidt det er muligt lavet en tro kopi af den hjemmeside vi kender, idet vi er enige om, at både design og indhold lever op til det signal vi gerne vil sende med en hjemmeside. Vi bruger aktivt hjemmesiden til at oplyse om hvad der sker i foreningen, det betyder at der jævnligt bliver lagt nyt ind, så vil du som medlem følge med i hvad der sker her og nu, så brug foreningens hjemmeside til at holde dig opdateret. Linker man fra egen hjemmeside, så vær opmærksom på om linket stadig fungere når den nye side er klar.

Vi oplever en tilgang af nye medlemmer, primært fordi de gerne vil levere kød til vores koncept, det er godt både for Dansk Angus Kød og foreningens økonomi.

Angus Ungdom har oplevet en positiv tilgang af nye medlemmer, og har igennem året lavet en del arrangementer for de unge. Det sker at de invitere alle medlemmerne i Angusforeningen til et arrangement, for at vise hvem de er og hvad de kan. Aktuelt har bestyrelsen inviteret Angus ungdom til møde, hvor vi gerne vil høre om deres planer for fremtiden, og få lagt en strategi for hvordan vi bakker op om dem, og hvordan de kan bidrage til foreningen.

Der kommer en del aktiviteter fra aktivitetsudvalget. Turen til Estland som måtte aflyses, er igen taget op, og planlægningen skrider frem, således at vi allerede nu kender datoen som bliver fra d. 11.-15. september 2017. World Angus Forum er fra d. 15 juni – 2 juli, her efterlyser vi nogen der vil repræsentere Angusforeningen og stå for udarbejdelse af det materiale man ønsker at medbringe.

Nyhedsbrevene fra Dansk Angus Kød beskriver mange af de udfordringer der ligger i at få dyr tilmeldt. Det kan ikke siges ofte nok hvor vigtigt det er at i som medlemmer hjælper til med at få arbejdsgangene til at fungere. Med den nye ændring af alder for hundyr, er det her afgørende at dyrene er slutfedet, ellers vil de ikke komme med som Dansk Angus Kød, og dermed ikke opnå merprisen. Vi er i en periode med mindre antal dyr, derfor er det vigtigt at de dyr i tilmelder rent faktisk også kan overholde kravene til vægt og klassificering og kan leveres som Dansk Angus Kød. I forbindelse med Kødkvægsskuet i Herning d. 1 og 2 december, har merprisudvalget besluttet at møde op, for at slå et slag for vores koncept. Der er bestilt nogle ”meget” gule trøjer med logoet for Dansk Angus Kød hvilket skal sikre at vi er synlige ved standen, disse trøjer kan også købes af jer medlemmer, og fås tilmed i en hvid udgave. Meldingen fra KødGrossisten går på at der vil gå en del år inden vi har dyr nok, hvis nogen sinde det bliver tilfældet. De kan afsætte alt det vi kan samle sammen. Vi har ikke garanteret at vi kunne levere de 800 dyr som Scandic Hotels gerne vil have det første år, men vi bestræber os på at komme så tæt på som muligt, så i som medlemmer må også gerne være med til at udbrede kendskabet til Dansk Angus Kød. 

September 2016

v/Karen Huus

Jeg har haft fornøjelsen af at være på et par af de dyrskuer, der har været afholdt i løbet af sommeren, og i den forbindelse mødt mange af jer, også medlemmer jeg ikke på forhånd kendte. Det er en af de mange fordele, der er ved at arbejde med foreningen. Man får på meget kort tid en del nye bekendtskaber, og jeg føler mig godt modtaget. Noget jeg sætter pris på, og som giver den ekstra energi, som gerne skulle komme alle til gavn.

Vi er kommet godt fra start i bestyrelsen og udvalgene. Der har været afholdt Europæisk Angusforum i Portugal/Azorene, og den Svenske Angusforening har haft 70 års jubilæum, begge steder med dansk deltagelse. Derudover har der været afholdt et par arrangementer, hvor der har været en god opbakning fra jer medlemmer. Der kommer flere spændende ting fra den side i det kommende år, så hold godt øje med aktiviteterne.

​Det glæder enhver, når den forening man er en del af, får flere medlemmer. Vi er ingen undtagelse. Jeg vil opfordre jer, der har været her i flere år om at tage godt imod dem. Bor de i dit nærområde, så kunne det være en god ide at aflægge dem et besøg og/eller høre, om de eventuelt vil med til et af de mange arrangementer, der bliver afholdt.

​Man skal altid håbe på det bedste lige til det sidste, og det har bestyrelsen også gjort. Her tænker jeg på Angus Kontakt, som for os medlemmer er noget særligt. Vi har længe brændende ønsket os en ny redaktør, og det har vi så fået. En, for mange af jer, kendt person, nemlig Dorthe Foght. Dorthe har tidligere været redaktør, ja det er faktisk tredje gang, hun tager en tørn. Så her har vi at gøre med en, der godt ved, hvilket ansvar det er at stå med Angus Kontakt, og som kan løfte opgaven. Dorthe er kommet med nogle gode ideer til, hvordan vi udvikler vores blad, så bestyrelsens opfordring lyder på, at man bakker op om Dorthes ideer, og dermed også Angus Kontakt. Vi i bestyrelsen, glæder os meget til at få Dorthe med på holdet og ser frem til et godt samarbejde.

​Som noget nyt har vi siden engang i foråret, brugt at sende en del info ud på mail. Det betyder, at I hver især skal være opmærksomme på, at skifter I mailadresse, så giv lige besked. Hidtil har jeg kontaktet de medlemmer, hvis mail jeg får retur, for derved at få den nye mailadresse. Det er for os en nem måde at sende info ud på. Informationer, der ikke kan vente til, at næste blad udkommer. Jeg ved godt, at der sidder nogle, der ikke har adgang til internet, men har I mulighed for at tjekke hjemmesiden, vil de samme informationer ligge der under nyheder/andre nyheder. Mon ikke alle kender en eller anden, der har internetadgang.

​Inden længe vil der komme tilmeldingsskema ud til Dansk Angus Kød. Næste periode er fra uge 40 til uge 9. Det er vigtigt, at vi får tilmeldingerne ind, så vi får en ide om, i hvilke uger der er dyr nok, og i hvilke uger vi skal gøre en indsats. Det er ikke et problem senere at flytte dyrene en uge eller mere, men vi skal kende det antal, der ca. kan forventes at blive tilmeldt.

Juni 2016

​v/Karen Huus

Først og fremmest vil jeg gerne byde velkommen til de to nye bestyrelsesmedlemmer, Søren Riis Larsen og Anders Kjær. De er begge kommet i aktivitetsudvalget, sammen med Lars Mikkelsen. De har allerede vist, at de gerne vil lave noget for vores medlemmer. Der var en god opbakning til arrangementet den 23. april, som bød på både fagligt samt socialt indspark.

Bestyrelsen er repræsenteret i de forskellige udvalg:

I aktivitetsudvalget og avlsudvalget har de medlemmer, der tidligere har været med, alle sagt ja til at fortsætte, hvilket jeg glæder mig over, da aktive medlemmer afspejler en aktiv forening. For Sjælland er det Mads Samsøe Pedersen. Midtjylland: Her er der mulighed for at trække på Gitte og Flemming Jensen, og Herdis og Tage Hansen

Avlsudvalget vil i det kommende år fortsætte med at følge udviklingen hos jer medlemmer ved aktivt at vælge kalve ud med henblik på at tildele dem et ekstra højt tilskud til Ålestrup. I praksis foregår det ved, at vi trækker en KUP liste, gennemgår tyrene og vælger dem ud, vi gerne vil se lidt nærmere på. Herefter bliver ejeren kontaktet per telefon, hvor man får en snak om kalven. Er kalven så stadig aktuel, kommer vi minimum 2 personer fra avlsudvalget ud og ser den. Efterfølgende bliver de øvrige i avlsudvalget kontaktet, og det bliver så besluttet om, man kan anbefale at give kalven et ekstra højt tilskud, såfremt den kommer på Ålestrup. Den første kalv er fundet og gået i forsøg, og målet er at finde yderligere et par stykker i løbet af året. Alle der ønsker at indsætte kalve på Ålestrup, kan fortsat gøre det og få det normale tilskud. Jeg anbefaler I bakker op om det, da der er en fornuftig interesse for tyre, der er afprøvet.

Foråret er over os, og det er dyrskuetid, hvor dyr og mennesker mødes for at få dyrene bedømt, få en snak med andre udstillere og møde nogen af dem, vi i en travl hverdag kun ser sjældent ser.

Udstillingsudvalget ved Hans Jørgen Møller Jensen klarer alt omkring dyrskuer, sørger for der er bånd og ærespræmier/pokaler, sender PR-materiale ud til Åbent Hus og sørger for, at vi altid har de ting på lager, vi efterspørger.

PR udvalget. Igen er det her bestyrelsesmedlemmer, der besætter posterne og sørger for, at der kommer nyt PR- materiale, så vi ikke skal udlevere gammel information om vores forening.

IT. Vores hjemmeside er både opdateret og let tilgængelig, dette skyldes Dorthe Foghts indsats. Sendes der materiale, som man gerne vil have på hjemmesiden, så er det som regel på dagen efter. Det betyder, at vi kan bruge vores hjemmeside helt anderledes aktivt, end hvis der ikke var en, der ville påtage sig denne opgave.

Merprisudvalget. Her bidrager alle til, at vi får løst de opgaver, der er forbundet med at administrere denne opgave. Vi har hver vores, vi byder ind med, således at de mange opgaver bliver udført.

Hvorfor nu denne forklaring af, hvad de forskellige udvalg laver? Jo det er ganske enkelt vigtigt, at medlemmerne er orienteret om, at vi alle lægger en stor del af vores fritid i Angusforeningen, så der er noget for jer medlemmer, men det betyder også, at det næste kapitel er meget aktuelt.

Der ligger en del udfordringer som I, som medlemmer af en forening er nødt til at deltage i. Medlemmerne har i skrivende stund ikke formået at finde en løsning på medlemsbladet Angus Kontakt. Det er en udbredt fejl at tro, at dette arbejde udelukkende påhviler bestyrelsesmedlemmerne.

Vi mangler aktive folk, der vil gå sammen om at sikre vores​medlemsblad. Jeg har stået for det, de sidste to gange, men nu er det definitivt slut. Så her må I medlemmer til at komme på banen for at sikre, at vi også fremover har et medlemsblad, vi alle kan få glæde af. Der er, siden Lisbet og Ole meddelte, at de ikke fortsatte som redaktører, blevet skrevet og søgt efter nye redaktører her i bladet, men ingen har meldt sig, det er ikke OK.​

Angus Kontakt kunne også godt bruge flere, der vil skrive i medlemsbladet, både stort og småt. Er vi mange, der af og til skriver, så får vi et levende medlemsblad med forskellige synsvinkler og ideer til, hvad man i dagligdagen går og tænker om det at have dyr eller andet. Det er sådan noget, der gør vores blad til noget særligt. Der bliver læst korrektur af Lisbet og Ole, så man behøver ikke holde sig tilbage. Det kunne også være, at nogen af jer har ideer til, hvad medlemsbladet gerne må indeholde. Så er man velkommen til at henvende sig. Mulighederne er mange, vi skal blot udnytte dem.

Kødkonceptet Dansk Angus Kød har krævet og vil også i den kommende tid kræve en del af os alle sammen. Det skriver jeg lidt mere om i nyhedsbrev nr. 3, som er trykt her i medlemsbladet.

På Kødkvægets dag holdt to Angusbesætninger åbent, Dalsbakkegaard Angus på Sjælland og Skovbakker Angus i Jylland. Se artikel her i medlemsbladet.

Jeg ønsker jer alle en god sommer, og hvor Angusfolk er, kommer Angusfolk til, så vi ses.

Marts 2016

v/Helga Dal​

Om små to uger afholder foreningen den årlige ordinære generalforsamling.

Jette og Hans Jørgen Møller Jensen har indvilliget i at lægge lokale til. Desuden sørger de for frokost, eftermiddagskaffe og aftensmad med angussteg. Der er lagt op til en rigtig dejlig dag/aften i angusforeningen. Der skal fra min side lyde en stor tak til hele familien for at påtage sig dette arrangement. Prisen vil være meget overkommelig, så vi søger bare medlemmernes deltagelse.

Det er her du kan være med til at præge foreningen fremover, bestyrelsen hører rigtig gerne medlemmernes mening, så den har noget at arbejde videre med. Der er også ledige poster både til bestyrelse og diverse udvalg. Har du lyst til at bidrage med meget eller lidt, vil det være oplagt at henvende sig til bestyrelsen denne dag. Du vil helt sikkert få nogle gode timer i godt selskab.

Desværre er det endnu ikke lykkedes at finde en ny redaktør. Bestyrelsen vil gerne høre medlemmernes mening – skal der laves et bladudvalg – skal vi kobles på de andre kødracers medlemsblade – eller er der andre forslag? Jeg synes, at det vil være rigtig ærgerligt, hvis vi ikke fortsat får dette unikke medlemsblad. Angus Kontakt er et superflot medlemsblad.

Dansk Kødkvæg har efter en del uenighed på repræsentantskabsmødet besluttet at lægge Kødkvægets Dag på Kr. Himmelfartsdag. Den tidligere traditionelle dag med Åbent Hus i angusbesætninger. Det har den fordel, at det ikke er en fast dato, men det er sikkert, at Kr. Himmelfartsdag kommer hvert år. Det er planen, at raceforeningerne skal finde besætningerne. Dansk Kødkvæg vil så lægge værternes navn og adresse med mere på deres hjemmeside og bidrage med et beløb til værterne til reklame for dagen. Så tænk lige over, om du kunne tænke dig at åbne døren, vi skulle jo gerne have angusbesætninger på banen.

Jeg vil nu takke af, det har været en spændende og positiv oplevelse at være formand for denne forening. Det har givet mig rigtig mange gode og sjove timer. Jeg vil gerne takke jer medlemmer for den positive opbakning og min tak skal også lyde til alle de personer, jeg har arbejdet tættere sammen med. Det gælder bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer, redaktører, Signe Agerbæk, Jørgen Skov og alle de øvrige jeg har været i berøring med gennem årene.

Jeg ønsker det bedste for foreningen og håber, den vil trives fremover.

​Nyheder fra formanden - 2014 - 2015 kan læses her

Nyheder fra formanden - ældre end 2014 kan læses her​​

                                                                    Vi bringer en efterlysning......    klik her​  

Dansk Aberdeen Angus Forening | Agro Food Park, 15 8200 Århus N | Tlf: 87 40 52 63 - 87 40 52 99 | info@danskangus.dk