Nyt fra formanden

www.danskangus.dk: Seneste opdateringer, klik her

"Formanden har ordet" fra Angus Kontakt

Marts 2019

v/Anders Lynge Kjær

Siden sidste nummer af Angus Kontakt er der sket meget i Dansk Aberdeen Angus Forening.

I slutningen af sidste år stoppede vores sekretær igennem 11 år Jørgen Skov Nielsen. Han har fået nyt job i LMO som afdelingsleder. Tak til Jørgen for samarbejdet gennem de mange år.

Vi har brugt tiden på at finde en ny sekretær, og det er også lykkes.
Vi har været så heldige at få den person, som vi har ønsket.
Så vores nye sekretær hedder Per Spleth.

Per startede 1. februar.

Bestyrelsen håber meget, at I medlemmer vil tage godt imod Per, og vi vil håbe, at Per kommer til at føle sig godt hjemme i vores forening.

Så vi glæder os meget til at komme til at arbejde sammen i fremtiden. Per præsenterer sig selv andet steds i Angus Kontakt.

Regnskabsføring

I efteråret blev foreningen varslet en meget stor stigning i omkostninger for at få ført regnskab. Det var vi selvfølgelig ikke glade for. Så vi gik i gang med at få priser hjem fra tre forskellige firmaer. Efter lange forhandlinger endte det med, at vi også fremadrettet vil få lavet vores regnskab hos LMO. Men nu med en større omkostning til følge.

Dansk Angus Kød

Fra nytår havde Ulla og Peter Søndergård valgt at stoppe i Merprisudvalget og samtidig stoppe med at udbetale merprisen. Det har været en stor hjælp, at I har taget jer af det i lang tid.
Tusinde tak for det.

Det er derfor også rigtig dejligt, at Karen Huus meldte sig på banen. Så for eftertiden er det Karen, der tager sig af udbetalingerne.
Michael Abildtrup er indtrådt i Merprisudvalget – i stedet for Peter Søndergård.

Tak til Karen og Michael.

PR-udvalget

Det var rigtig dejligt, da jeg blev ringet op af Simon Johansen, som begyndte at spørge til Angus Kontakt. Efter et par telefonsamtaler sagde Simon, at han gerne vil overtage Angus Kontakt efter Dorthe.
Så kære medlemmer nu må I lige give Simon lidt snor. Han skal jo lige have tid til at finde sig hjemme med den nye opgave, og som Simon sagde: ”Jeg har ingen forudsætninger for at kunne dette her, jeg er jo tømrer”.

Både Dorthe, Ole, Lisbet og LSD-tryk har lovet at hjælpe det, de kan, så jeg er sikker på, at det kommer til at gå godt.
Jeg er meget glad for, at vores blad får lov at overleve. Det er et emne, vi har brugt megen energi på de sidste tre år. Nu lykkes det, og det er godt.

Et stykke tid senere blev jeg også ringet op af Mikael Ingerslev, som spurgte til PR- udvalget, og han sagde, at han gerne vil hjælpe til der.
Det bliver spændende, hvad Lars Mikkelsen og Mikael får af gode idéer til at markedsføre racen yderligere.

Tak til dem, der har lyst til at påtage sig de nye arbejdsopgaver. Det er vi meget glade for.

Til I andre: Hold jer ikke tilbage, der er altid brug for flere.

Avlsseminar

Den 19. januar var det planen, at der skulle have været afholdt avlsseminar og julefrokost. Det valgte vi at aflyse, da foreningen stod uden sekretær. Planlægningen af et avlsseminar er en omfattende opgave – og uden faglig bistand kunne vi ikke gennemføre det på et acceptabelt niveau.

Generalforsamling 2019

Vi har i år valgt at afholde generalforsamlingen den 30. marts på Scandic i Horsens.

Programmet for dagen er i skrivende stund ikke helt på plads, så det må I vente lidt med at få.
Dog kan jeg vist godt sige, at der arbejdes på, at det bliver en spændende dag.

I år er der tre på valg. Det er Lars Mikkelsen, Flemming Jensen og Hans Jørgen Jensen.

Flemming og Hans Jørgen har valgt ikke at genopstille. Så læg hovedet i blød allerede nu for at finde den kandidat, I kunne tænke jer i bestyrelsen.

Og mød så talstærk op, så vi kan få en god dag og en snak om angusavl, afsætning mm.

Vi må jo ikke glemme at generalforsamlingen er årets festdag i forenings øjemed.

Så vi glæder os til, at vi ses den 30. marts 2019

Formanden har ordet 2018 kan læses her

​Formanden har ordet 2017 kan læses her

Formanden har ordet 2016 kan læses her

​Nyheder fra formanden - 2014 - 2015 kan læses her

Nyheder fra formanden - ældre end 2014 kan læses her​​

HUSK - Du kan altid se en oversigt over seneste opdatering på hjemmesiden  - her

Fællesspisning på Roskilde Dyrskue - 31. maj 2019 - klik her for info

 Dansk Aberdeen-Angus Forening anbefaler at kalve født i 2019 - navngives med navn der starter med P

Dansk Aberdeen Angus Forening | Agro Food Park, 15 8200 Århus N | Tlf: 87 40 53 01 - 87 40 52 99 | info@danskangus.dk