Nyt fra formanden

www.danskangus.dk: Seneste opdateringer, klik her

"Formanden har ordet" fra Angus Kontakt

September 2018

v/Anders Lynge Kjær

Her i skrivende stund har vi ikke fået regn i 2,5 måned. Det er ved at være alvorligt – skal det sidste slæt græs ikke også gå tabt, så SKAL vi have nedbør.

Jeg håber, I alle har fået bjerget en rimelig mængde foder, så I kan klare vinteren. Desværre er der nok en del af vore kollegaer, som står overfor enorme udfordringer, og jeg er meget bange for, at denne sommers tørke vil sende mange familier fra hus og hjem. Jeg tror også, at vi alle i en eller anden udstrækning kommer til at mærke det. Heldigvis er vore politikere ved at få øjnene op for, at der skal nogle dispensationer til for at mindske omfanget af skaderne.

Nu til noget positivt:

Dyrskuerne:
Jeg håber, I alle har haft nogle gode oplevelser på årets dyrskuer. På landets to største skuer (Roskilde og Herning) – har der været udstillet mange dyr. Desværre var der ikke udstillet ret mange Angus i Herning i år.

Går du med en drøm om at udstille, så er der Kødkvægskue i Herning – i forbindelse med Agromek fra den 29. – 30. november 2018. Når du ikke det, så har du god tid til at forberede dig til næste års skuer. Jeg er sikker på, at hvis du spørger de erfarne udstillere, så hjælper de dig gerne med råd og vejledning.

I forbindelse med skuerne i Roskilde og Herning blev der afholdt fællesspisning. Begge steder med god opbakning. Det er vi rigtig glade for – så STOR tak for det.

Også i forbindelse med disse fællesarrangementer vil vi gerne byde velkommen til endnu flere. I Herning var det dejligt at se, at der var både velkendte og nye ansigter. Så selvom du ikke har deltaget tidligere, er du/I meget velkommen.

Herfra skal der lyde en stor tak til de, der valgte at vise Angusracen på dyrskuerne, tilskuerne og ikke mindst de der hjalp med at få tingene til at fungere. Uden jer havde det ikke været så stor en succes.

Udvalg

Vi har som angusavlere en unik situation. Alt, hvad vi producerer, bliver revet væk. Det kan man jo sige er rigtig godt – men er det nu også det?

Det er jeg ikke sikker på, det bliver ved med at være. Så vidt jeg kan se falder antallet af stambogsførte Angus år for år. Helt generelt er dette et problem, som de fleste kødkvægracer døjer med, men de fleste andre racer har bare ikke den helt unikke situation, som vi har.

Hvad er det så for en situation, jeg mener vi har?
Jo, det er, at vi har nogle køer, der er i stand til at udnytte græs, der vokser på naturarealer. Her er der ikke nogen alternativ værdi til højkvalitetskød – og det er unikt. Derfor er det også vigtigt, at vi hele tiden avler efter det dyr, som kan udnytte dette maksimalt. Det er som regel også her, det billigste foder findes. Ud over dette, er der en meget stor efterspørgsel på dyrene – både til vores fantastiske Dansk Angus Kød koncept og til eksport.
Alt i alt, som jeg ser det, svarer det til en fabrik, hvor de producerer varer, der bliver revet væk. Desværre har denne fabrik ikke styr på deres produktion – for de formår ikke at følge med efterspørgslen. Det kan ende med, at efterspørgslen falder/forsvinder, da kunderne ikke vil have et ”nej” gang på gang og herefter finder alternative varer – og det er jo ikke så godt.
Mange vil sige, at eksporten er for stor – og det kan også godt ske, men hvis der ikke er nok efterspørgsel fra dansk side efter avlsdyrene, så hjælper det jo ikke noget. Så mit håb er, at vi kan få flere og gerne unge mennesker til at starte op med produktion af Angus.
I første omgang har jeg et håb om, at vi kan få faldet i antallet af stambogsførte dyr til at stoppe for herefter at stige. For at dette kan lykkes, er vi alle nødt til at gøre en aktiv indsats for at ”brande” vores race endnu bedre, end vi allerede gør.

Til dette mangler vi hænder i de forskellige udvalg. Derfor vil jeg gerne appellere til, at I som medlemmer af Dansk Aberdeen Angus Forening tilbyder at hjælpe med små som store opgaver.
DER ER BRUG FOR JERES HJÆLP.

Ring til mig på telefon 2332 2522 eller kontakt evt. en af de øvrige bestyrelsesmedlemmer
- På forhånd TAK.

Angus Kontakt

Som en fortsættelse af forrige afsnit, er jeg nødt til at sige, at også her mangler vi nogen, der kan tilbyde at hjælpe os. Dorthe har valgt at stoppe som redaktør af Angus Kontakt. Sidste blad fra hendes hånd er marts nummeret 2019.
Så kære medlemmer: Ønsker I, at Angus Kontakt fortsætter – evt. nyhedsbreve – eller anden nyhedsformidling, så kræver det, at der er nogen i foreningen, der vil tage dette ansvar på sig.
Det kommer ikke af sig selv,

Det behøver ikke at være en enkelt person, men gerne en gruppe – hvilket jeg tror, vil være det bedste. Men igen: Alt, er en hjælp, stort som småt.

Udegående dyr

Vi har i Dansk Kødkvæg hen over vinteren arbejdet for at få reglerne om udegående kvæg ændret, så de fire ekstensive racer kunne gå ude hele vinteren.
Sidst på vinteren blev der fremsendt et brev til Dyreetisk Råd med ændringsforslag til, hvordan man tolker reglerne for de fire racer.
Det er meget bedrøveligt at skulle fortælle, at dette ikke havde nogen effekt i første omgang. Vi har dog ikke opgivet håbet endnu. Vi tror og håber stadig, at der er en smule fornuft tilbage i dette kongerige, hvad dette angår.
Vi har hørt om medlemmer, der oplever problemer med kontrollanterne, når deres dyr går ude om vinteren.
Jeg mener, at det er fuldstændigt kørt af sporet. Jeg er ked af, at vi som kødkvægavlere, der har dyrene ude om vinteren, skal gå og kigge os over skulderen hele vinteren – af frygt for kontrol. Dyrene trives fint ude – og der er jo ingen af os, der ikke synes, at dyrene skal have det godt og passes ordentligt lige som alle andre dyr. Vores race kan bare noget andet end de intensive racer.
Skal vi hver morgen gå på arbejde og føle os som kriminelle?
Dette er en sag, I kommer til at høre mere om – for vi har IKKE tænkt os at give op. Det er vigtigt, at vi som landmænd har nogle ordentlige rammevilkår, og dette er et af dem.

Fremtiden

Ja, hvad med fremtiden?
Som tidligere skrevet, så har jeg et ønske for vor race, hvad antal angår.
Ser man bort fra tørken i år, – så er der i dag et behov for ca. 300.000 ammekøer for at pleje den natur, der er i Danmark. Der er kun omkring 92.000 køer.
Vi har lige koen, der kan dette. Vi har gode priser på vore dyr – til både avl og til slagt i Dansk Angus Kød koncept. I mine øjne er der alle muligheder for at komme i gang. Nogle vil hævde, at det er dyrt at starte op. Det er jeg ikke helt enig i, for disse stambogsførte Angus er også i stand til at give et større afkast.
Prøv at lave eller få lavet en investeringskalkule på en ung ko. Se, hvad den forholdsvis lille merpris du investerer, kan give i afkast over nogle få år. Jeg er sikker på, at det vil være en god investering at starte med en stambogsført Angusbesætning.
Så mit håb for fremtiden er, at vi kan få en race og en forening i vækst, hvor slagt til Dansk Angus Kød koncept, eksport af avlsdyr og salg af avlsdyr til danske avlere – kan gå hånd i hånd.

Juni 2018

v/ Anders Lynge Kjær

Da Karen Huus har valgt at trække sig fra Angusforeningens bestyrelse, har vi fået brug for vores første suppleant.

Vi byder velkommen til Hans Jørgen Jensen, der er indtrådt i bestyrelsen.
Vi har afholdt konstituerende bestyrelsesmøde den 2. maj 2018, hvor jeg blev valgt til ny formand. Jørn Suhr fortsætter som næstformand.

Vi brugte megen tid på at gennemgå de forskellige udvalgs arbejdsområder, og hvem der er medlem af de enkelte udvalg.

Jeg har en meget god mavefornemmelse af, at vi har fået tingene godt tilrettelagt, så vi kan komme videre med de forskellige gøremål, vi har i Dansk Angusforening.

Men jeg ser rigtig gerne, at der er flere ildsjæle, som kunne have lyst til at komme og hjælpe til i udvalgene. Så henvend jer gerne til en af os, hvis I skulle have lyst til at tage en tørn med - det vil betyde meget. Byd ind med stort og småt.
Det er meget nemmere og sjovere, når vi er mange om at deltage i forskellige arrangementer, end hvis vi kun er få.

Hvad fremtiden angår, så håber jeg, at vi kan få Angusracen til at vokse sig meget større, end den er i dag.

Mit ønske er, at der bliver flere som enten lever af at have en produktion baseret på Angus, eller som har det som en hobby.

For at det skal kunne lykkedes, er det nødvendigt med en god produktionsøkonomi i vores køer. Ikke, at der ikke er det i dag, men den kan altid blive bedre.

Hvordan får man så en bedre økonomi i vores dyr? Det kan den blive på flere måder:

 • Gennem vores gode koncept ”Dansk Angus Kød”, hvor der ligger en god merpris
 • Avlsfremgang - altså en mere omkostningseffektiv ko

  Hvad skal der til for, at vi kan komme derhen, hvor der bliver flere af os?

  Jeg tror, at det allervigtigste, der skal til, er, at vi står sammen om foreningen.

  Det gælder såvel avlsmål, Dansk Angus Kød konceptet, arrangementer mm. Og ikke mindst at huske på at være en god ambassadør for vores race og vores fællesskab i foreningen.

  Når I læser dette blad, er dyrskuesæsonen tæt på.
  Jeg håber, at der vil være mange af vores medlemmer, der deltager på årets skuer. Enten som udstiller eller som tilskuer.


  ​God sommer.

Marts 2018

v/ Karen Huus

Så er endnu et år ved at være gået, og vi har snart generalforsamling, hvor vi samler op på, hvad året har budt på, og hvad vi forventer os af det næste år.

Angus Ungdom ved Malene og Simon deltog i årets første bestyrelsesmøde, hvor de kom med ideer og oplæg til, hvordan man øger antallet af medlemmer. De gør sig virkelig nogle gode tanker og tager initiativer for at sikre en tilgang af unge. Bl.a. vil Simon tage kontakt til landbrugsskolerne og tilbyde at komme og fortælle om mulighederne i Angus Ungdom. De laver nyt PR- materiale, og foreningen vil igen begynde at sende Angus Kontakt ud til landbrugsskolerne. Angus Ungdom er ligeledes meget aktive på dyrskuerne som udstillere og med at sætte standen op samt byde ind med aktiviteter for de unge. Det undrer os, at ingen af jer medlemmer har taget imod et tilbud om, at de unge gratis kan blive en del af Angus Ungdom, hvis deres forældre er fuldt medlem af foreningen. Måske er man ikke opmærksom på, at de unge skal meldes aktivt ind i Angus Ungdom. Man skal opfylde kravet om at være under 18 år og hjemmeboende. Ingen er for unge til denne kategori. På tidligere generalforsamlinger har I medlemmer givet udtryk for, at vi skal bakke de unge op på enhver tænkelig måde, hvilket vi i bestyrelsen gør, så nu spørger jeg jer medlemmer, hvor er jeres bidrag?

Mange af de nye medlemmer vi får kommer ind i foreningen for at levere til Dansk Angus Kød. Det er ikke nødvendigvis medlemmer, der aktivt deltager i foreningens liv. Kun ganske få møder til vores arrangementer, dyrskuer eller generalforsamlingen. Det vil vi gerne være med til at ændre, hvordan gør vi det? Jeg synes, det er vigtigt, at der laves arrangementer rundt om i landet også til de dele af Danmark, hvor der ikke nødvendigvis er flest medlemmer. Det betyder, at det ikke altid er de samme, der skal køre den lange tur. Vi andre skal så være bedre til at fylde bilen op, når turen er lang til et arrangement. Er der nogen i dit område, så giv dem et ring og hør om mulighed for at køre sammen. Det er ikke altid, der skal så meget til for at delagtiggøre nye medlemmer, mens gevinsten er enorm.

Nogle af de aktiviteter vi i årets løb har afholdt, har haft en god opbakning fra jer. For mit eget vedkommende har en dag sammen med jer aldrig været en kedelig dag, derfor deltager jeg også så ofte som muligt, håber det samme gælder for jer. Vi ser desværre også, at der bliver aflyst planlagte aktiviteter pga. manglende deltagere. Har der været for meget i årets løb, eller har vi valgt noget, som I medlemmer ikke synes er særligt interessant? Det er kun jer, der kan svare på det. Den planlagte workshop før generalforsamlingen d.10 marts er et rigtigt godt sted at starte. Det er her, I kan være med til at påvirke hvilke aktiviteter, der skal være i foreningen det næste år, eller når vi om 2 år skal afholde 50 års jubilæum. Vi har på nuværende tidspunkt fået tilsagn fra nogle af jer medlemmer om, at I gerne vil deltage i en af grupperne, men der er plads til mange flere, så mød op og kom med dit bidrag.

Dansk Kødkvæg har taget fat om en række tunge sager, der har stor betydning for kødkvægsracerne. I Dansk Kødkvæg arbejdes der p.t. med regler for udegående dyr og ulveproblematikken, og senest er der etableret et avlsforum.

Ændringer af salmonellareglerne betyder, at vi nu kan hente og sælge avlsdyr på tværs af landet uden at skulle tage prøver. Der kan udstilles på dyrskuerne uden denne ekstra omkostning. Det håber jeg flere vil tænke over, når tiden for tilmelding til dyrskuerne nærmer sig, således at vi kommer til at se flere af jer samt jeres dyr på udstillingerne. Fra bestyrelsens side er det besluttet, at vi fortsat vil være synlige i Roskilde og Herning, og vi deler gerne pladsen i standen med en eller flere af jer medlemmer. Så har man lyst til en dag eller to med masser af Angussnak, så meld jer til at formidle racen gennem en plads på standen. Antallet af medlemmer er stabilt. Vi får løbende nye medlemmer, mens andre vælger at afhænde besætningen. Jeg har flere gange været med indover, når der skulle formidles kontakt mellem køber og sælger af dyr, og det giver mig et ret så godt grundlag for at sige, at der både blandt medlemmer og ikke medlemmer er Angusfolk, der ønsker at udvide eller starte en besætning. Vi ser også en stigende efterspørgsel på ældre avlstyre. Ikke alle har mod, lyst eller tid til at starte en ung tyr op, men vælger i stedet den ældre og mere driftsikre tyr. Så inden du slagter din tyr så prøv at sætte ham på salgslisten på foreningens hjemmeside. Et af de andre tiltag vi også oplever, er en stigning i interessen for at bytte tyre. Jeg har tidligere skrevet om de fordele, der her kan være, og hver gang muligheden byder sig, så nævner jeg den. Så når du sætter tyren til salg, så oplys om dette er en mulighed/ønske.

Eksporten er fortsat en udfordring, såfremt vi ønsker, at antallet af stambogsførte dyr skal øges i Danmark. Det ser ud til, at køberne herhjemme har accepteret, at man ikke kan købe stambogsførte dyr til spotpriser. Jeg har kendskab til flere handler, der sagtens kan hamle op med priserne til eksport, hvilket jeg også mener, de skal. Vi har oplevet, at der et par gange er eksporteret ikke stambogsførte dyr. Når man i udlandet ønsker at importere dyr, bliver der set på de lande, hvor man har en høj veterinærstatus. Ofte hører vi, at man nævner den høje veterinære status som en af grundene til, at der bliver købt dyr fra Danmark, men måske er der ikke mange af os, der tænker nærmere over, hvad det egentlig betyder. Vi er et af ganske få lande i hele verden, der kan bryste sig af at være fri for mange af de sygdomme, man har rundt omkring, men vi er heller ikke kommet sovende til det. Landbruget har gennem årene brugt mange milliarder for at nå det resultat, vi har i dag. Så når en køber fra udlandet henter dyr i Danmark, så må du som sælger gerne kræve en ordentlig betaling for dyrene. Vil de ikke det, så kan den gruppe af hundyr der er min. 50 % Angus på stamtavlerne, sælges i Danmark, og dermed være til gavn for Dansk Angus Kød. Jeg ved godt, at det kræver en indsats af jer medlemmer, når der skal sælges dyr på hjemmemarkedet, men jeg synes samtidig, at det er et rimeligt krav set i lyset af den økonomiske bonus, som I alle får en andel af, enten ved at score merprisen eller/og opnå en højere pris på levedyr. Det skal her nævnes, at vi ser en stigende aktivitet på foreningens salgsliste, og jeg håber, at den udvikling fortsætter til gavn for os alle.

Hans Jørgen Møller Jensen har efter mange år i bestyrelsen valgt ikke at genopstille. Han har dog givet lovning på at fortsætte et år eller to mere med udstilling. Vi skal dermed have mindst et nyt bestyrelsesmedlem og gerne en, der har interesse og lyst til at arbejde med dyrskuerne og dermed på sigt kan overtage pladsen efter Hans Jørgen Møller Jensen. Fra bestyrelsens side har det været en fornøjelse at have Hans Jørgen med, men vi har forståelse for, at han nu synes tiden er inde til at stoppe. De øvrige to bestyrelsesmedlemmer, som er på valg, vil jeg gerne anbefale, at I genvælger. Vi har i bestyrelsen et godt og konstruktivt samarbejde, noget af det som er vigtigt for, at en forening kan udvikle sig og dermed gavne sine medlemmer.

​Formanden har ordet 2017 kan læses her

Formanden har ordet 2016 kan læses her

​Nyheder fra formanden - 2014 - 2015 kan læses her

Nyheder fra formanden - ældre end 2014 kan læses her​​

Ny rød import tyr: Læs mere her

Avlseminar og julefrokost er AFLYST.....

Leverancer til Dansk Angus Kød konceptet - klik her

 

Dansk Aberdeen Angus Forening | Agro Food Park, 15 8200 Århus N | Tlf: 87 40 52 63 - 87 40 52 99 | info@danskangus.dk