Nyt fra formanden

www.danskangus.dk: Seneste opdateringer, klik her

"Formanden har ordet" fra Angus Kontakt

Marts

v/Karen Huus

Som I alle kunne læse sidst, har vi i bestyrelsen haft møde med Malene Mørch og Simon Johansen fra Angus Ungdom for at lave aftale omkring det fremtidige samarbejde mellem foreningen og Angus Ungdom. Malene og Simon mødte meget oplagte og velforberedte op, og mødet mundede ud i, synes vi selv, en aftale som vi alle kan drage nytte af. Udfordringen for Angus Ungdom er, at ungdomsmedlemmerne bor spredt ud over hele Danmark. Derfor vil vi også se, at flere af de aktiviteter de planlægger vil foregå til dyrskuerne, hvor hele familien deltager. De vil dog fortsat planlægge at afholde arrangementer på andre tidspunkter af året. Her kan vi som medlemmer bakke dem op ved at møde op, når de inviterer hele foreningen til at deltage.

Den Norske Angusforening har valgt ikke længere at ville være en del af vores blad. Det kom ikke som nogen overraskelse, da jeg i referatet fra generalforsamlingen 2015 kunne læse, at de havde indgået et samarbejde med de øvrige raceforeninger i Norge om en fælles platform i form af en hjemmeside, hvor de forskellige raceforeninger havde hver deres side, og som den Norske Angusforening fremover vil bruge. Både til at informere deres medlemmer, men også til at offentliggøre de artikler de ellers havde i Angus Kontakt. Begrundelsen er, med så få medlemmer synes de, at bladet er for stor en post i det samlede regnskab. Har man fortsat lyst til at følge med i, hvad der sker i Norge, kan man gå ind på foreningens hjemmeside, hvor vi linker til den norske hjemmeside.

Dorthe, Carl og jeg mødtes hos Sven-Erik i januar for at lave en aftale om, hvordan Angus Kontakt fremover skulle se ud. Bladet bliver med færre sider, og der kommer et par små justeringer, men ellers kommer det til at ligne det blad, I kender. Vi har siden fået henvendelse fra Norge, de har medlemmer, der fortsat ønsker at modtage Angus Kontakt. Det ønske vil vi gerne imødekomme, så der er lavet en aftale om, at de der ønsker det, fortsat kan modtage Angus Kontakt.

Vi har modtaget referat fra mødet ved det Europæiske Angus Forum. Det har været oppe og vende i bestyrelsen, hvor vi har diskuteret, hvad man fra den Danske Angusforening gerne vil og kan. Der er ingen tvivl om, at vi i bestyrelsen gerne ser dette samarbejde med de øvrige europæiske lande fortsætte.

Set i lyset af det meget omfattende referat og udsigten til, at der skal oprettes et permanent hovedkontor i Skotland, har bestyrelsen rettet henvendelse til Paulo Costa, formand for mødet ved EAF 2016, for at få uddybet, hvad det er, man forventer af samarbejdet. Samtidig vil vi fra foreningen gerne kende økonomien i EAF, når eller hvis der skal etableres et hovedkontor.

Paulo Costa har lovet at undersøge hvilke omkostninger, man forventer, der vil komme i forbindelse med oprettelsen af et hovedkontor i Skotland. I skrivende stund har vi dog ikke modtaget svar, men vi håber, at have modtaget det inden generalforsamlingen. Referatet ligger på foreningens hjemmeside.

Til World Forum 2017 har bestyrelsen ønsket at finde medlemmer, der kan og vil repræsentere foreningen. Det er lykkedes, idet Steffen Albrektsen og Niels Poulsen har sagt ja til opgaven. Vi har her at gøre med to meget kompetente personer, der både har den faglige indsigt i avlen og samtidig behersker engelsk i både skrift og tale. Hermed får vores forening et team, der kan repræsentere foreningen i udlandet. Vi i bestyrelsen ser frem til dette samarbejde.

Der er i bestyrelsen foretaget en rokade, idet Søren Riis Larsen har valgt at træde ud af bestyrelsen. 1ste suppleant er Jørn Suhr, som er indtrådt i bestyrelsen den 6. januar 2017.

Jeg har ladet mig fortælle, at en tradition opstår, når noget er gentaget 3 gange, og denne gang er da ingen undtagelse. Foreningen vil igen i år servere aftensmad til vores medlemmer. Der vil efter generalforsamlingen blive fortalt lidt om det første år med Dansk Angus Kød. Hvad har det betydet for Angusforeningen? Og hvad forventes der af fremtiden?

Dette er dagen, hvor du som medlem har mulighed for at gøre din demokratiske ret gældende, møde de andre fra foreningen og høre om de ting, der rører sig lige nu. Så jeg vil opfordre alle vores medlemmer til at møde op denne dag.

Det første år som formand har budt på mange udfordringer. Vi kommer ikke udenom, at Dansk Angus Kød har taget og fortsat vil tage meget af vores tid, men det er ikke de eneste opgaver, vi løser i både bestyrelsen og udvalgene. Vi har samtidig medlemmer, der bidrager med forskellige kompetencer. Fælles for os alle er dog, at tiden ind imellem kan være knap, derfor er der også plads til dig, der gerne vil være en del af foreningens aktiviteter. Det er ikke afgørende i hvilket omfang, du kan bidrage. Er vi nok om det, kan vi løfte den opgave, vi gerne vil.

December

v/Karen Huus

Som de fleste nok har læst i diverse landbrugsmedier, er der dels kommet nye folk i Dansk Kødkvægs bestyrelse, og nogle af de genvalgte bestyrelsesmedlemmer har fået nye ansvarsområder. Henning Hansen og Anny Assenbjerg blev ikke genvalgt som hhv. formand og næstformand. Den nye formand Per Lauersen, udstiller en del på skuerne. Spørger man rund om hvor han har sin gang, betragtes han som en god og kompetent samarbejdspartner, og der er ingen tvivl om at han med posten som formand for Dansk Kødkvæg har fået noget at se til. Lars Mikkelsen har sagt ja til at repræsenterer Angusforeningen i Dansk Kødkvæg, og vi ser frem til et godt samarbejde med den nye bestyrelse.

Vi har arbejdet på at få en ny hjemmeside i gang. Skandiaweb gik sidste år konkurs, og blev efterfølgende overtaget af Danaweb. Vi har foreløbig lavet en aftale for 2 år. Vi har så vidt det er muligt lavet en tro kopi af den hjemmeside vi kender, idet vi er enige om, at både design og indhold lever op til det signal vi gerne vil sende med en hjemmeside. Vi bruger aktivt hjemmesiden til at oplyse om hvad der sker i foreningen, det betyder at der jævnligt bliver lagt nyt ind, så vil du som medlem følge med i hvad der sker her og nu, så brug foreningens hjemmeside til at holde dig opdateret. Linker man fra egen hjemmeside, så vær opmærksom på om linket stadig fungere når den nye side er klar.

Vi oplever en tilgang af nye medlemmer, primært fordi de gerne vil levere kød til vores koncept, det er godt både for Dansk Angus Kød og foreningens økonomi.

Angus Ungdom har oplevet en positiv tilgang af nye medlemmer, og har igennem året lavet en del arrangementer for de unge. Det sker at de invitere alle medlemmerne i Angusforeningen til et arrangement, for at vise hvem de er og hvad de kan. Aktuelt har bestyrelsen inviteret Angus ungdom til møde, hvor vi gerne vil høre om deres planer for fremtiden, og få lagt en strategi for hvordan vi bakker op om dem, og hvordan de kan bidrage til foreningen.

Der kommer en del aktiviteter fra aktivitetsudvalget. Turen til Estland som måtte aflyses, er igen taget op, og planlægningen skrider frem, således at vi allerede nu kender datoen som bliver fra d. 11.-15. september 2017. World Angus Forum er fra d. 15 juni – 2 juli, her efterlyser vi nogen der vil repræsentere Angusforeningen og stå for udarbejdelse af det materiale man ønsker at medbringe.

Nyhedsbrevene fra Dansk Angus Kød beskriver mange af de udfordringer der ligger i at få dyr tilmeldt. Det kan ikke siges ofte nok hvor vigtigt det er at i som medlemmer hjælper til med at få arbejdsgangene til at fungere. Med den nye ændring af alder for hundyr, er det her afgørende at dyrene er slutfedet, ellers vil de ikke komme med som Dansk Angus Kød, og dermed ikke opnå merprisen. Vi er i en periode med mindre antal dyr, derfor er det vigtigt at de dyr i tilmelder rent faktisk også kan overholde kravene til vægt og klassificering og kan leveres som Dansk Angus Kød. I forbindelse med Kødkvægsskuet i Herning d. 1 og 2 december, har merprisudvalget besluttet at møde op, for at slå et slag for vores koncept. Der er bestilt nogle ”meget” gule trøjer med logoet for Dansk Angus Kød hvilket skal sikre at vi er synlige ved standen, disse trøjer kan også købes af jer medlemmer, og fås tilmed i en hvid udgave. Meldingen fra KødGrossisten går på at der vil gå en del år inden vi har dyr nok, hvis nogen sinde det bliver tilfældet. De kan afsætte alt det vi kan samle sammen. Vi har ikke garanteret at vi kunne levere de 800 dyr som Scandic Hotels gerne vil have det første år, men vi bestræber os på at komme så tæt på som muligt, så i som medlemmer må også gerne være med til at udbrede kendskabet til Dansk Angus Kød. 

September 2016

v/Karen Huus

Jeg har haft fornøjelsen af at være på et par af de dyrskuer, der har været afholdt i løbet af sommeren, og i den forbindelse mødt mange af jer, også medlemmer jeg ikke på forhånd kendte. Det er en af de mange fordele, der er ved at arbejde med foreningen. Man får på meget kort tid en del nye bekendtskaber, og jeg føler mig godt modtaget. Noget jeg sætter pris på, og som giver den ekstra energi, som gerne skulle komme alle til gavn.

Vi er kommet godt fra start i bestyrelsen og udvalgene. Der har været afholdt Europæisk Angusforum i Portugal/Azorene, og den Svenske Angusforening har haft 70 års jubilæum, begge steder med dansk deltagelse. Derudover har der været afholdt et par arrangementer, hvor der har været en god opbakning fra jer medlemmer. Der kommer flere spændende ting fra den side i det kommende år, så hold godt øje med aktiviteterne.

​Det glæder enhver, når den forening man er en del af, får flere medlemmer. Vi er ingen undtagelse. Jeg vil opfordre jer, der har været her i flere år om at tage godt imod dem. Bor de i dit nærområde, så kunne det være en god ide at aflægge dem et besøg og/eller høre, om de eventuelt vil med til et af de mange arrangementer, der bliver afholdt.

​Man skal altid håbe på det bedste lige til det sidste, og det har bestyrelsen også gjort. Her tænker jeg på Angus Kontakt, som for os medlemmer er noget særligt. Vi har længe brændende ønsket os en ny redaktør, og det har vi så fået. En, for mange af jer, kendt person, nemlig Dorthe Foght. Dorthe har tidligere været redaktør, ja det er faktisk tredje gang, hun tager en tørn. Så her har vi at gøre med en, der godt ved, hvilket ansvar det er at stå med Angus Kontakt, og som kan løfte opgaven. Dorthe er kommet med nogle gode ideer til, hvordan vi udvikler vores blad, så bestyrelsens opfordring lyder på, at man bakker op om Dorthes ideer, og dermed også Angus Kontakt. Vi i bestyrelsen, glæder os meget til at få Dorthe med på holdet og ser frem til et godt samarbejde.

​Som noget nyt har vi siden engang i foråret, brugt at sende en del info ud på mail. Det betyder, at I hver især skal være opmærksomme på, at skifter I mailadresse, så giv lige besked. Hidtil har jeg kontaktet de medlemmer, hvis mail jeg får retur, for derved at få den nye mailadresse. Det er for os en nem måde at sende info ud på. Informationer, der ikke kan vente til, at næste blad udkommer. Jeg ved godt, at der sidder nogle, der ikke har adgang til internet, men har I mulighed for at tjekke hjemmesiden, vil de samme informationer ligge der under nyheder/andre nyheder. Mon ikke alle kender en eller anden, der har internetadgang.

​Inden længe vil der komme tilmeldingsskema ud til Dansk Angus Kød. Næste periode er fra uge 40 til uge 9. Det er vigtigt, at vi får tilmeldingerne ind, så vi får en ide om, i hvilke uger der er dyr nok, og i hvilke uger vi skal gøre en indsats. Det er ikke et problem senere at flytte dyrene en uge eller mere, men vi skal kende det antal, der ca. kan forventes at blive tilmeldt.

Juni 2016

​v/Karen Huus

Først og fremmest vil jeg gerne byde velkommen til de to nye bestyrelsesmedlemmer, Søren Riis Larsen og Anders Kjær. De er begge kommet i aktivitetsudvalget, sammen med Lars Mikkelsen. De har allerede vist, at de gerne vil lave noget for vores medlemmer. Der var en god opbakning til arrangementet den 23. april, som bød på både fagligt samt socialt indspark.

Bestyrelsen er repræsenteret i de forskellige udvalg:

I aktivitetsudvalget og avlsudvalget har de medlemmer, der tidligere har været med, alle sagt ja til at fortsætte, hvilket jeg glæder mig over, da aktive medlemmer afspejler en aktiv forening. For Sjælland er det Mads Samsøe Pedersen. Midtjylland: Her er der mulighed for at trække på Gitte og Flemming Jensen, og Herdis og Tage Hansen

Avlsudvalget vil i det kommende år fortsætte med at følge udviklingen hos jer medlemmer ved aktivt at vælge kalve ud med henblik på at tildele dem et ekstra højt tilskud til Ålestrup. I praksis foregår det ved, at vi trækker en KUP liste, gennemgår tyrene og vælger dem ud, vi gerne vil se lidt nærmere på. Herefter bliver ejeren kontaktet per telefon, hvor man får en snak om kalven. Er kalven så stadig aktuel, kommer vi minimum 2 personer fra avlsudvalget ud og ser den. Efterfølgende bliver de øvrige i avlsudvalget kontaktet, og det bliver så besluttet om, man kan anbefale at give kalven et ekstra højt tilskud, såfremt den kommer på Ålestrup. Den første kalv er fundet og gået i forsøg, og målet er at finde yderligere et par stykker i løbet af året. Alle der ønsker at indsætte kalve på Ålestrup, kan fortsat gøre det og få det normale tilskud. Jeg anbefaler I bakker op om det, da der er en fornuftig interesse for tyre, der er afprøvet.

Foråret er over os, og det er dyrskuetid, hvor dyr og mennesker mødes for at få dyrene bedømt, få en snak med andre udstillere og møde nogen af dem, vi i en travl hverdag kun ser sjældent ser.

Udstillingsudvalget ved Hans Jørgen Møller Jensen klarer alt omkring dyrskuer, sørger for der er bånd og ærespræmier/pokaler, sender PR-materiale ud til Åbent Hus og sørger for, at vi altid har de ting på lager, vi efterspørger.

PR udvalget. Igen er det her bestyrelsesmedlemmer, der besætter posterne og sørger for, at der kommer nyt PR- materiale, så vi ikke skal udlevere gammel information om vores forening.

IT. Vores hjemmeside er både opdateret og let tilgængelig, dette skyldes Dorthe Foghts indsats. Sendes der materiale, som man gerne vil have på hjemmesiden, så er det som regel på dagen efter. Det betyder, at vi kan bruge vores hjemmeside helt anderledes aktivt, end hvis der ikke var en, der ville påtage sig denne opgave.

Merprisudvalget. Her bidrager alle til, at vi får løst de opgaver, der er forbundet med at administrere denne opgave. Vi har hver vores, vi byder ind med, således at de mange opgaver bliver udført.

Hvorfor nu denne forklaring af, hvad de forskellige udvalg laver? Jo det er ganske enkelt vigtigt, at medlemmerne er orienteret om, at vi alle lægger en stor del af vores fritid i Angusforeningen, så der er noget for jer medlemmer, men det betyder også, at det næste kapitel er meget aktuelt.

Der ligger en del udfordringer som I, som medlemmer af en forening er nødt til at deltage i. Medlemmerne har i skrivende stund ikke formået at finde en løsning på medlemsbladet Angus Kontakt. Det er en udbredt fejl at tro, at dette arbejde udelukkende påhviler bestyrelsesmedlemmerne.

Vi mangler aktive folk, der vil gå sammen om at sikre vores​medlemsblad. Jeg har stået for det, de sidste to gange, men nu er det definitivt slut. Så her må I medlemmer til at komme på banen for at sikre, at vi også fremover har et medlemsblad, vi alle kan få glæde af. Der er, siden Lisbet og Ole meddelte, at de ikke fortsatte som redaktører, blevet skrevet og søgt efter nye redaktører her i bladet, men ingen har meldt sig, det er ikke OK.​

Angus Kontakt kunne også godt bruge flere, der vil skrive i medlemsbladet, både stort og småt. Er vi mange, der af og til skriver, så får vi et levende medlemsblad med forskellige synsvinkler og ideer til, hvad man i dagligdagen går og tænker om det at have dyr eller andet. Det er sådan noget, der gør vores blad til noget særligt. Der bliver læst korrektur af Lisbet og Ole, så man behøver ikke holde sig tilbage. Det kunne også være, at nogen af jer har ideer til, hvad medlemsbladet gerne må indeholde. Så er man velkommen til at henvende sig. Mulighederne er mange, vi skal blot udnytte dem.

Kødkonceptet Dansk Angus Kød har krævet og vil også i den kommende tid kræve en del af os alle sammen. Det skriver jeg lidt mere om i nyhedsbrev nr. 3, som er trykt her i medlemsbladet.

På Kødkvægets dag holdt to Angusbesætninger åbent, Dalsbakkegaard Angus på Sjælland og Skovbakker Angus i Jylland. Se artikel her i medlemsbladet.

Jeg ønsker jer alle en god sommer, og hvor Angusfolk er, kommer Angusfolk til, så vi ses.

Marts 2016

v/Helga Dal​

Om små to uger afholder foreningen den årlige ordinære generalforsamling.

Jette og Hans Jørgen Møller Jensen har indvilliget i at lægge lokale til. Desuden sørger de for frokost, eftermiddagskaffe og aftensmad med angussteg. Der er lagt op til en rigtig dejlig dag/aften i angusforeningen. Der skal fra min side lyde en stor tak til hele familien for at påtage sig dette arrangement. Prisen vil være meget overkommelig, så vi søger bare medlemmernes deltagelse.

Det er her du kan være med til at præge foreningen fremover, bestyrelsen hører rigtig gerne medlemmernes mening, så den har noget at arbejde videre med. Der er også ledige poster både til bestyrelse og diverse udvalg. Har du lyst til at bidrage med meget eller lidt, vil det være oplagt at henvende sig til bestyrelsen denne dag. Du vil helt sikkert få nogle gode timer i godt selskab.

Desværre er det endnu ikke lykkedes at finde en ny redaktør. Bestyrelsen vil gerne høre medlemmernes mening – skal der laves et bladudvalg – skal vi kobles på de andre kødracers medlemsblade – eller er der andre forslag? Jeg synes, at det vil være rigtig ærgerligt, hvis vi ikke fortsat får dette unikke medlemsblad. Angus Kontakt er et superflot medlemsblad.

Dansk Kødkvæg har efter en del uenighed på repræsentantskabsmødet besluttet at lægge Kødkvægets Dag på Kr. Himmelfartsdag. Den tidligere traditionelle dag med Åbent Hus i angusbesætninger. Det har den fordel, at det ikke er en fast dato, men det er sikkert, at Kr. Himmelfartsdag kommer hvert år. Det er planen, at raceforeningerne skal finde besætningerne. Dansk Kødkvæg vil så lægge værternes navn og adresse med mere på deres hjemmeside og bidrage med et beløb til værterne til reklame for dagen. Så tænk lige over, om du kunne tænke dig at åbne døren, vi skulle jo gerne have angusbesætninger på banen.

Jeg vil nu takke af, det har været en spændende og positiv oplevelse at være formand for denne forening. Det har givet mig rigtig mange gode og sjove timer. Jeg vil gerne takke jer medlemmer for den positive opbakning og min tak skal også lyde til alle de personer, jeg har arbejdet tættere sammen med. Det gælder bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer, redaktører, Signe Agerbæk, Jørgen Skov og alle de øvrige jeg har været i berøring med gennem årene.

Jeg ønsker det bedste for foreningen og håber, den vil trives fremover.

​Nyheder fra formanden - 2014 - 2015 kan læses her

Nyheder fra formanden - ældre end 2014 kan læses her​​

Dansk Aberdeen Angus Forening | Agro Food Park, 15 8200 Århus N | Tlf: 87 40 52 63 - 87 40 52 99 | info@danskangus.dk