Nyt fra formanden

www.danskangus.dk: Seneste opdateringer, klik her

"Formanden har ordet" fra Angus Kontakt:

Juni/juli - 2021 - Læs artiklen her

Marts/april - 2021 - Læs artiklen her

September 2020

v/Anders Kjær

Man må nok sige, at 2020 på alle måder i foreningen har budt på mange og andre udfordringer, end vi normalt er vant til.

Vi havde jo kørt alt i stilling til, at 2020 skulle være den helt store fejring af vores forenings 50 års fødselsdag. Men det fik Covid19 sat en grundig stopper for.

Det har for os i bestyrelsen været nogle hektiske måneder, da ingen af os har nogen tidligere erfaring med, hvordan man håndterer en lignende situation. Der har ikke været ret mange ting, som har kørt efter normal procedure i denne periode, og vi er stadig ikke tilbage til normal tilstand endnu.

Det var med meget tungt hjerte, at vi i bestyrelsen i første omgang måtte udsætte og senere aflyse vores generalforsamlings weekend – det var jo startskuddet til hele vores fødselsdag. I den sammenhæng vil jeg personligt gerne sige til alle jer, der havde tilmeldt jer til det arrangement, tak for den forståelse og tålmodighed I har udvist.

Vi fem i bestyrelsen forsøger efter bedste evne at tage hensyn til alle jer medlemmers interesser. Vi er også utrolig glade for at høre fra jer, når I har spørgsmål eller udfordringer, med alt lige fra stort til småt. Vi er her kun for jeres skyld.

Vi har efterfølgende i bestyrelsen og i alle berørte udvalg besluttet, at hele aktivitetskalenderen for 2020 overflyttes til 2021. Vi kan dog ikke garantere, at det bliver på de præcist samme datoer.

Dansk Angus Kød konceptet blev også voldsomt hårdt ramt, da Scandic blev pålagt nærmest omgående total nedlukning. Det er derfor meget glædeligt at se, at genåbningen af Danmark også betyder øget antal af slagtninger i vores koncept. Karen og hendes hold skal sammen med KødGrossisten have stor ros for den ekstraordinære indsats, det har krævet. Der bliver også arbejdet med muligheden for at starte et kødkoncept med afsætning af økologisk Anguskød. Det er indtil videre lykkedes at samle fire producenter, men jeg vil meget gerne høre fra flere af jer, der er interesseret i dette. Så vi kan få en realistisk fornemmelse af, hvad grundlaget er for et Økologisk koncept.

Tilbage i begyndelsen af marts modtog vi besked om, at Sven-Erik fra LSD Grafisk meget pludseligt og uventet var død. Siden 2007 har Sven-Erik taget sig af layout og opsætning af Angus Kontakt. Dette satte ikke mindst Simon, men også os andre i en helt ny og lidt akut situation. Simon meddelte hurtigt os i bestyrelsen, at det i den aktuelle situation med Corona-virus ikke ville være realistisk at kunne nå at lave en juni-udgave af vores blad. – Så derfor ikke noget blad!

Vi holdt møder med to nye mulige grafikere til at overtage efter Sven-Erik. Da det kom til beslutningen, var vi alle sammen ret enige, det skulle være Hobro Lyntryk.

I respekt sørgede bestyrelsen på vegne af foreningen for en buket til Sven-Eriks bisættelse.

I bestyrelsen har vi på trods af en nærmest national undtagelsestilstand hele foråret, forsøgt også at arbejde med fremtiden. Vi har et klart ønske om at få lagt en overordnet strategi, som favner bredt over alt det, der arbejdes med i foreningsregi, så alle så vidt det er muligt, trækker i samme retning. For jeg kan jo høre på mange af jer, at det jo stort set er de samme ønsker, vi alle sammen har for racen.

De indledende øvelser er vi faktisk allerede i gang med. Det er klart, at det her er noget, som tager tid, men vi håber på at kunne præsentere noget for jer på næste års generalforsamling. 

Marts 2020

v/Anders Kjær

2020 er vores 50 års fødselsdag, og det skal fejres.

Vores første arrangement i den forbindelse bliver vores generalforsamling og generalforsamlingstur

den 20.-21. marts. Vi har gjort os rigtig umage med at sammensætte et spændende program, så alle
​forhåbentlig får noget med sig hjem.

Personligt glæder jeg mig rigtig meget til denne weekend, og det ved jeg, der er mange andre,
​der også gør.

Det er et rigtigt stort arbejde at arrangere sådan et jubilæumsår, og jubilæumsudvalget trækker et
​stort læs. Men de resterende udvalg arbejder også indirekte med det. Noget så stort kan ikke
​undgå at involvere alle – Og alle gør deres yderste for, at det hele skal nå ud til allemedlemmer.

En lille speciel ting bliver en 50 års Jubilæumsbog.

Klimadebatten fylder meget i samfundet, og det vil den blive ved med! Der er desværre bare opstået
​lidt en tendens til, at det ikke er nødvendigt at være fagligt inde i sagerne omkring klima og global
​opvarmning for at få mest taletid, og det har vist sig at have en skræmmende effekt, da modtagerne
​af budskabet ikke er i stand til selv at skelne tingene fra hinanden – og derfor bare sluger det og
​glemmer at forholde sig objektivt/kritisk til det, de hører. Det er heller ingen hemmelighed, at

landbruget og især oksekødsproduktionen får en stor del af skylden.

Den diskussion kan vi ikke vinde med fakta, for den handler om følelser!

Efter en del selvstudie har jeg opdaget, at vi som ammekoholdere og især os med ekstensive racer
​faktisk har et kæmpe redskab til at forbedre klimabalancen. Dermed ikke sagt, at alt bare er i den
​skønneste orden, fordi vi har en angusko. Koen er bare et af de store værktøjer, som der er brug
​for i den moderne og fremtidige kødproduktion. Det vil dog stadigvæk betyde, at vi alle sammen
​i større eller mindre omfang er nødt til at ændre vores egen drift.

Driften af køerne som er besætningens produktionsapparat, skal gøres så ekstensiv som muligt.
​Bl.a. ved så lang en græsningssæson som mulig, og ved at vinterfoderet er produceret og udfodret
​på en måde,som ikke er maskine, mandskabstung.

Ved den kommende generalforsamling har Jørn Suhr meddelt, at han ikke genopstiller til bestyrelsen,
​og samtidig trækker han sig også som formand for avlsudvalget. Jørn har siddet i bestyrelsen de seneste 11

år og har bidraget med utrolig meget. Personligt kommer jeg til at savne Jørn og den sparring, vi har
​haft om alt. Jeg håber virkelig, at Jørn også i fremtiden har lyst til at bidrage med alt det, han kan og ved,
​hvis vi i foreningen skulle få brug for det.

»Jeg og bestyrelsen vil gerne sige tusinde tak for indsatsen - Jørn«

Som afløser på formandsposten i avlsudvalget har bestyrelsen spurgt Simon Johansen, og han har
​efter lidt overvejelser takket ja til tilbuddet. Simon har en stor faglig indsigt i kvægavl og dens
​relation til produktion. Simon har flere arbejdsophold i udlandet i bagagen, på steder hvor der netop
​var stor fokus på lige præcis dette.

Lige efter nytår har jeg besøgt retten i Thisted og overværet en sag om udegående dyr.

Den anklagede er vores egen lokale klovbeskærer i Frøstrup. Han har i sin fritid en besætning med
​Skotsk Højlandskvæg. Sagen starter med et uanmeldt kontrolbesøg d. 18/12 - 2018 fra
​Fødevarestyrelsen og politiet på baggrund af en anmeldelse. Anklagen går på, at der ikke var

tilstrækkelig ly, læ og tørt leje på det areal, dyrene gik på. Under vidneafhøringen fremlægger
​politimanden og dyrlægen fra Fødevarestyrelsen præcis samme forklaring uafhængig af hinanden.
​De forklarede bl.a., at når dyr gik ude i regnvejr, blev de våde ind til skindet. De havde begge talt dyrene
​tre gange til 51 stk. De havde dog ikke været omkring på hele arealet (26 ha klithede) af risiko for
​deres egen sikkerhed. Et af problemerne var dog, at de 51 dyr de havde talt, faktisk kun var 28,

da de 51 var det antal dyr, som stod opgivet på CHR den pågældende dag.

Besætningens resterende dyr gik et andet sted. Jeg er rystet over, at dem som skal forestille at være
​eksperter og lovens håndhæver på området, kan sidde i retten og afgive vidneforklaring på så fagligt et tyndt

og faktuelt forkert grundlag. Når de oplysninger man kommer med under vidneforklaring, er i strid
​med sandheden.

Vores egen sekretær Per Spleth var også indkaldt som vidne, og i den forbindelse skal Per have stor
​ros for hans måde at håndtere sagen på. Per har ved tidligere lejlighed besøgt det omtalte areal og
​kunne forklare, at han så området som særdeles velegnet til udegående dyr om vinteren. Efter Pers
​samlede forklaring, var det ligesom hele anklagerens sag faldt fra hinanden. Det blev besluttet at
​udsætte retsmødet til d. 12. marts, da man vurderede, at der ikke var tilstrækkelig fagligt bevismateriale
​til domsfældelse.

Inden dagen var omme var hele følget: dommer, anklager, forsvarer, tiltalte og vidner ude og besigtige
​arealet, hvor dyrene havde gået, og dette besøg underbyggede og bekræftede endnu mere, hvad Per havde

forklaret under retsmødet.

Jeg håber virkelig, sagen ender med frifindelse, ellers er der ikke retfærdighed til.

For år tilbage smed hver af de fire ekstensive raceforeninger tilsammen 100.000 kr. i en pulje til brug
​på området om udegående dyr. Der er stadig en del penge tilbage, så det er besluttet at bruge 20.000 kr.
​til at dække sagsomkostninger på denne sag, da den vil komme til at danne præcedens for fremtidige sager.

Det er meget vigtigt, at vi som branche står sammen i den slags tilfælde, uanset race.​

December 2019

v/Anders Lynge Kjær

2019 har været et spændende år i Angusforeningen. Der har været udskiftning på flere poster.

Per Spleth indtrådte efter nytår i jobbet som sekretær for foreningen. Det skal ingen hemmelighed være, at det netop også var Per, som var mit personlige fortrukne valg. Per har påtaget sig opgaverne med stor entusiasme og professionalisme, hvilket gør mange ting lettere for os i bestyrelsen.

I marts måned fik vi ny redaktør på Angus Kontakt. Jeg synes, at Simon Johansen er kommet flot fra start – selvom han dengang sagde til mig, at han ikke vidste noget om, hvad det ville sige at være redaktør.

Der er også blevet skiftet ud på en række forskellige udvalgsposter, og det glæder mig meget, at det på mange områder er ”unge”, som har meldt sig under fanerne. Jeg kan høre på dem, at de har mange ideer og ikke er bange for at engagere sig i arbejdet for at finde frem til løsninger på, hvordan vi sammen kan gøre det endnu mere attraktivt at have Angus.

De to nye bestyrelsesmedlemmer som blev valgt ind på generalforsamlingen tilbage i marts, synes jeg er faldet godt til og er kommet godt fra start. Det er en fornøjelse at få nye ind, som ser med anderledes øjne på tingene. Dette er nødvendigt for, at vi som forening kan udvikle os.

Jeg tror, at vi i fremtiden vil se flere forandringer og tiltag i forenings-regi. Den måde, som mange raceforeninger inklusiv os selv er bygget op på, skal nok på nogle områder ses efter i sømmene.

Vi skal se, om vi skal have omprioriteret nogle af vores mærkeområder for at kunne imødegå den udvikling, som dansk kødkvæg kommer til at stå overfor i de kommende år. Med dette mener jeg ikke, at vi skal pille noget af det ned, vi har bygget op, men mere at der skal tilføjes flere ting, så vi bliver mere modstandsdygtige og ikke er så let påvirkelige, når myndigheder og andre større organisationer indfører nye tiltag, som måske ikke er direkte til vores fordel.

Vi ved, vi har et meget stærkt produkt. Efterspørgslen af levedyr til eksport har her i efteråret været god, men også vores oksekød og kød igennem vores koncept Dansk Angus Kød har været godt. Scandic har meldt ud, at vi indgår i deres fremtidsplaner, hvor de i Danmark vil udvide deres hotelkæde. Men det er vigtigt, at vi ikke hviler på laurbærrene. For selvom vi har en eftertragtet vare, er det relevant, at vi stadig bør have fokus på at forsøge at produktudvikle vores varesortiment og afsætningsmuligheder alle de steder, hvor vi kan få skabt en alternativ merværdi.

Dele af den nuværende politiske situation for vores branche er også noget uvis. Vi ved stadig ikke, hvor Brexit lander, og hvilken indflydelse det kan have for os som producenter her i Danmark. Kina er også begyndt at forhandle nye handelsaftaler omkring oksekød med lande omkring os, senest har de ophævet et 20 år gammelt forbud om import af oksekød fra Storbritannien.

Jeg ser store fremtidsmuligheder for dansk Angus, vi har flere områder, hvor vi også herhjemme kan udvikle og optimere til gavn for os allesammen – og vi skal ikke være bange for at stå alene!

En ting som har glædet mig meget er, at der efter lang tids hårdt og målrettet arbejde, endelig kom hul på bylden omkring udegående dyr, og det er meget tilfredsstillende, at det rent faktisk gør en forskel, når nogle fagfolk tager fat om problemstillingen.

Som formand har jeg stor tiltro til de personer, som sidder og arbejder i de forskellige udvalg. Det er dem, som gør den egentlige forskel for alle os andre medlemmer. Og jeg er ikke i tvivl om, at de hver især disponerer efter, hvad de mener, er det rigtige for Angusforeningen.

2020 er jo vores 50 års jubilæums år, og i den forbindelse er det besluttet, at vi vil gøre nogle ting omkring nogle af vores arrangementer lidt anderledes, end vi plejer. Blandt andet vil vores generalforsamling blive afholdt lidt anderledes end normalt. Den vil i 2020 blive afholdt som et to-dages arrangement med flere aktiviteter. Selve generalforsamlingen vil blive afholdt på Akselborg i København. Hjemsted for Landbrug & Fødevarer.

I september måned vil der blive afholdt en jubilæumsweekend med flere besætningsbesøg og en jubilæumsfest på Scandic Hotel i Vejle.

Jeg håber, at se rigtig mange af jer til vores arrangementer i det kommende år – ikke mindst til jubilæumsweekenden.

​September 2019

v/Anders Lynge Kjær

Siden sidste nummer af Angus Kontakt er dyrskuesæsonen rullet ind over landet med alle de store skuer vel afviklet. På blandt andet landsskuet i Herning var tilmeldingen af Angus en del højere, end den havde været i flere år blandt andet på grund af nye udstillere.

Fra foreningens side er der truffet beslutning om, at der fra i år og fremover skal gøres mere ud af at markedsføre vores race på de dyrskuer, det er relevant. I kapløbet med de andre racer har vi ikke råd til ikke at bruge den platform, som et dyrskue er i forhold til at nå nye potentielle medlemmer og markedsandele.

I juni måned har Avlsudvalget været til møde med Vikings nye Beef manager Kevin Byskov. Avlsudvalget havde et ønske om at få ”sat ansigt på”. Vi har allerede en samarbejdsaftale med Viking, men det er en klar forhåbning, at den i fremtiden kan styrkes yderligere, så vi kan fremme Angus i Danmark endnu mere.

I 2020 har foreningen 50 års jubilæum. I den forbindelse har der været afholdt møde i jubilæumsudvalget. Planlægningen af sådan et arrangement tager dog en del tid. Vi håber på, at der ligger et færdigt program for jubilæumsåret senest til næste generalforsamling.

En ting som sikkert fylder meget i de fleste kvægfolks dagligdag, er de fortsat lave priser på oksekød. Den tendens som nogle forudså sidste år – nemlig, at de ekstra dyr som blev slagtet i 2018 pga. tørke og manglende græs, ville komme til at mangle i 2019 og dermed ville hæve priserne, viste sig ikke at holde stik, tværtimod!

For nylig har EU på vegne af alle medlemslande indgået en frihandelsaftale med Argentina, Brasilien, Uruguay og Paraguay for at fremme eksporten af varer fra begge sider. Men når det handler om de fire lande i Sydamerika, som tilsammen er de største producenter af oksekød i verden, kan der være grund til bekymring for vores egen oksekødsnotering. EU har allerede en lignende aftale med Canada, en anden stor eksportør af oksekød. Så sandsynligheden for, at der i fremtiden vil blive endnu mere ikke-EU produceret oksekød i de europæiske kølediske, er nok temmelig stor. 

Når vi som danske producenter befinder os i sådan en situation, hvor vores egen produkt-afregning er presset, som den er nu, er det vigtigt, at vi holder fokus på de lave driftsomkostninger og alternative afsætningsområder. Her tænker jeg ikke mindst på vores eget kødkoncept Dansk Angus Kød. De muligheder har vi som producent nemlig langt større indflydelse på, end vi har på vores afregning, som langt hen af vejen er dikteret af andre.

Jeg glæder mig over den gode grovfoderhøst, man har haft over hele landet, og det ser også ud til at kornhøsten bliver ganske fornuftig.

Jeg vil til slut ønske jer en rigtig god eftersommer.

Jeg håber at se mange af jer til foreningens arrangement d. 21. september.

Juni 2019

v/Anders Lynge Kjær

Siden sidste nummer af Angus Kontakt har der været afholdt generalforsamling. Det foregik på Scandic Bygholm i Horsens.

Det var en rigtig god dag. Som formand bliver jeg utrolig glad, når jer ser at 56 medlemmer havde valgt at afsætte dagen og møde op for at deltage aktivt i foreningens fremtid, det betyder utrolig meget.

De to afgående bestyrelses medlemmer Hans Jørgen Jensen og Flemming Jensen vil jeg gerne takke mange gange for deres indsats igennem årene. Og samtidig vil jeg gerne byde velkommen til de to nye i bestyrelsen Gert Eskerod og Mads Lindemann.

På generalforsamlingen fortalte Karsten F. Nielsen fra Scandic Danmark om samarbejdet omkring Dansk Angus Kød, og hvordan de bruger vores dyr ude i hotelkøkkenerne.

Han udtrykte stor begejstring om, hvor godt Dansk Angus Kød passer ind i Scandic´s koncept, og de ser store muligheder i at udvide samarbejdet i fremtiden.

Hele debatten om udegående dyr fylder utrolig meget i øjeblikket, og det skal ingen hemmelighed være, at vi fra bestyrelsens side meget gerne ser lovgivningen ændret, så Angus i fremtiden kan komme til at udnytte de egenskaber, som de er udstyret med fra naturen – at leve ude hele året.

Der er ingen tvivl om, at det vil kunne forbedre økonomien for mange kvægholdere, både gamle som nyetablerede, da det at bygge store staldforhold med fast bund, inventar og ikke mindst halm-forbrug er en meget tung økonomisk byrde at bære for køerne.

Foreninger har deltaget i et orienterende møde ang. lovændring på området, og senest i marts har der været inviteret politikere en tur med i marken. Så selvom vi nok stadig er langt fra en konkret lovændring, så tror jeg aldrig, vi har været tættere på, og der arbejdes fortsat videre med det.

Det nye bestyrelsesår er allerede i fuld gang og på det første møde i april, var der allerede sat flere projekter i søen. Blandt andet forskellige ting omkring vores 50 års jubilæum næste år.

Til sidst vil jeg ønske jer alle en god sommer, med et ønske om knap så tør en af slagsen, som vi oplevede det i 2018. Jeg håber på at se rigtig mange af jer til dyrskuerne og arrangementer rundt om i landet. 

Marts 2019

v/Anders Lynge Kjær

Siden sidste nummer af Angus Kontakt er der sket meget i Dansk Aberdeen Angus Forening.

I slutningen af sidste år stoppede vores sekretær igennem 11 år Jørgen Skov Nielsen. Han har fået nyt job i LMO som afdelingsleder. Tak til Jørgen for samarbejdet gennem de mange år.

Vi har brugt tiden på at finde en ny sekretær, og det er også lykkes.
Vi har været så heldige at få den person, som vi har ønsket.
Så vores nye sekretær hedder Per Spleth.

Per startede 1. februar.

Bestyrelsen håber meget, at I medlemmer vil tage godt imod Per, og vi vil håbe, at Per kommer til at føle sig godt hjemme i vores forening.

Så vi glæder os meget til at komme til at arbejde sammen i fremtiden. Per præsenterer sig selv andet steds i Angus Kontakt.

Regnskabsføring

I efteråret blev foreningen varslet en meget stor stigning i omkostninger for at få ført regnskab. Det var vi selvfølgelig ikke glade for. Så vi gik i gang med at få priser hjem fra tre forskellige firmaer. Efter lange forhandlinger endte det med, at vi også fremadrettet vil få lavet vores regnskab hos LMO. Men nu med en større omkostning til følge.

Dansk Angus Kød

Fra nytår havde Ulla og Peter Søndergård valgt at stoppe i Merprisudvalget og samtidig stoppe med at udbetale merprisen. Det har været en stor hjælp, at I har taget jer af det i lang tid.
Tusinde tak for det.

Det er derfor også rigtig dejligt, at Karen Huus meldte sig på banen. Så for eftertiden er det Karen, der tager sig af udbetalingerne.
Michael Abildtrup er indtrådt i Merprisudvalget – i stedet for Peter Søndergård.

Tak til Karen og Michael.

PR-udvalget

Det var rigtig dejligt, da jeg blev ringet op af Simon Johansen, som begyndte at spørge til Angus Kontakt. Efter et par telefonsamtaler sagde Simon, at han gerne vil overtage Angus Kontakt efter Dorthe.
Så kære medlemmer nu må I lige give Simon lidt snor. Han skal jo lige have tid til at finde sig hjemme med den nye opgave, og som Simon sagde: ”Jeg har ingen forudsætninger for at kunne dette her, jeg er jo tømrer”.

Både Dorthe, Ole, Lisbet og LSD-tryk har lovet at hjælpe det, de kan, så jeg er sikker på, at det kommer til at gå godt.
Jeg er meget glad for, at vores blad får lov at overleve. Det er et emne, vi har brugt megen energi på de sidste tre år. Nu lykkes det, og det er godt.

Et stykke tid senere blev jeg også ringet op af Mikael Ingerslev, som spurgte til PR- udvalget, og han sagde, at han gerne vil hjælpe til der.
Det bliver spændende, hvad Lars Mikkelsen og Mikael får af gode idéer til at markedsføre racen yderligere.

Tak til dem, der har lyst til at påtage sig de nye arbejdsopgaver. Det er vi meget glade for.

Til I andre: Hold jer ikke tilbage, der er altid brug for flere.

Avlsseminar

Den 19. januar var det planen, at der skulle have været afholdt avlsseminar og julefrokost. Det valgte vi at aflyse, da foreningen stod uden sekretær. Planlægningen af et avlsseminar er en omfattende opgave – og uden faglig bistand kunne vi ikke gennemføre det på et acceptabelt niveau.

Generalforsamling 2019

Vi har i år valgt at afholde generalforsamlingen den 30. marts på Scandic i Horsens.

Programmet for dagen er i skrivende stund ikke helt på plads, så det må I vente lidt med at få.
Dog kan jeg vist godt sige, at der arbejdes på, at det bliver en spændende dag.

I år er der tre på valg. Det er Lars Mikkelsen, Flemming Jensen og Hans Jørgen Jensen.

Flemming og Hans Jørgen har valgt ikke at genopstille. Så læg hovedet i blød allerede nu for at finde den kandidat, I kunne tænke jer i bestyrelsen.

Og mød så talstærk op, så vi kan få en god dag og en snak om angusavl, afsætning mm.

Vi må jo ikke glemme at generalforsamlingen er årets festdag i forenings øjemed.

Så vi glæder os til, at vi ses den 30. marts 2019

Formanden har ordet 2018 kan læses her

​Formanden har ordet 2017 kan læses her

Formanden har ordet 2016 kan læses her

​Nyheder fra formanden - 2014 - 2015 kan læses her

Nyheder fra formanden - ældre end 2014 kan læses her​​

HUSK - Du kan altid se en oversigt over seneste opdatering på hjemmesiden  - her

NYHED - Rød import sæd:
​RED SIX MILE CUSTOM MADE 505c

Klik her

Nordiske avlsværdital - nye beregninger - læs mere her
Hjerteordningen 2-hjerter: Fremtiden i Dansk Angus Kød - læs mere her

​Dansk Aberdeen-Angus Forening anbefaler at kalve født i 2021 - navngives med navn der starter med S ​​
Har du opdaget at der er kommet et NYT og stort udvalg i ANGUS - tøj....? Klik her for at se mere..

Dansk Aberdeen Angus Forening | Agro Food Park, 15 8200 Århus N | Tlf: 87 40 53 01 - 87 40 52 99 | info@danskangus.dk