Nyt fra formanden

www.danskangus.dk: Seneste opdateringer, klik her

"Formanden har ordet" fra Angus Kontakt

​September 2019

v/Anders Lynge Kjær

Siden sidste nummer af Angus Kontakt er dyrskuesæsonen rullet ind over landet med alle de store skuer vel afviklet. På blandt andet landsskuet i Herning var tilmeldingen af Angus en del højere, end den havde været i flere år blandt andet på grund af nye udstillere.

Fra foreningens side er der truffet beslutning om, at der fra i år og fremover skal gøres mere ud af at markedsføre vores race på de dyrskuer, det er relevant. I kapløbet med de andre racer har vi ikke råd til ikke at bruge den platform, som et dyrskue er i forhold til at nå nye potentielle medlemmer og markedsandele.

I juni måned har Avlsudvalget været til møde med Vikings nye Beef manager Kevin Byskov. Avlsudvalget havde et ønske om at få ”sat ansigt på”. Vi har allerede en samarbejdsaftale med Viking, men det er en klar forhåbning, at den i fremtiden kan styrkes yderligere, så vi kan fremme Angus i Danmark endnu mere.

I 2020 har foreningen 50 års jubilæum. I den forbindelse har der været afholdt møde i jubilæumsudvalget. Planlægningen af sådan et arrangement tager dog en del tid. Vi håber på, at der ligger et færdigt program for jubilæumsåret senest til næste generalforsamling.

En ting som sikkert fylder meget i de fleste kvægfolks dagligdag, er de fortsat lave priser på oksekød. Den tendens som nogle forudså sidste år – nemlig, at de ekstra dyr som blev slagtet i 2018 pga. tørke og manglende græs, ville komme til at mangle i 2019 og dermed ville hæve priserne, viste sig ikke at holde stik, tværtimod!

For nylig har EU på vegne af alle medlemslande indgået en frihandelsaftale med Argentina, Brasilien, Uruguay og Paraguay for at fremme eksporten af varer fra begge sider. Men når det handler om de fire lande i Sydamerika, som tilsammen er de største producenter af oksekød i verden, kan der være grund til bekymring for vores egen oksekødsnotering. EU har allerede en lignende aftale med Canada, en anden stor eksportør af oksekød. Så sandsynligheden for, at der i fremtiden vil blive endnu mere ikke-EU produceret oksekød i de europæiske kølediske, er nok temmelig stor. 

Når vi som danske producenter befinder os i sådan en situation, hvor vores egen produkt-afregning er presset, som den er nu, er det vigtigt, at vi holder fokus på de lave driftsomkostninger og alternative afsætningsområder. Her tænker jeg ikke mindst på vores eget kødkoncept Dansk Angus Kød. De muligheder har vi som producent nemlig langt større indflydelse på, end vi har på vores afregning, som langt hen af vejen er dikteret af andre.

Jeg glæder mig over den gode grovfoderhøst, man har haft over hele landet, og det ser også ud til at kornhøsten bliver ganske fornuftig.

Jeg vil til slut ønske jer en rigtig god eftersommer.

Jeg håber at se mange af jer til foreningens arrangement d. 21. september.

Juni 2019

v/Anders Lynge Kjær

Siden sidste nummer af Angus Kontakt har der været afholdt generalforsamling. Det foregik på Scandic Bygholm i Horsens.

Det var en rigtig god dag. Som formand bliver jeg utrolig glad, når jer ser at 56 medlemmer havde valgt at afsætte dagen og møde op for at deltage aktivt i foreningens fremtid, det betyder utrolig meget.

De to afgående bestyrelses medlemmer Hans Jørgen Jensen og Flemming Jensen vil jeg gerne takke mange gange for deres indsats igennem årene. Og samtidig vil jeg gerne byde velkommen til de to nye i bestyrelsen Gert Eskerod og Mads Lindemann.

På generalforsamlingen fortalte Karsten F. Nielsen fra Scandic Danmark om samarbejdet omkring Dansk Angus Kød, og hvordan de bruger vores dyr ude i hotelkøkkenerne.

Han udtrykte stor begejstring om, hvor godt Dansk Angus Kød passer ind i Scandic´s koncept, og de ser store muligheder i at udvide samarbejdet i fremtiden.

Hele debatten om udegående dyr fylder utrolig meget i øjeblikket, og det skal ingen hemmelighed være, at vi fra bestyrelsens side meget gerne ser lovgivningen ændret, så Angus i fremtiden kan komme til at udnytte de egenskaber, som de er udstyret med fra naturen – at leve ude hele året.

Der er ingen tvivl om, at det vil kunne forbedre økonomien for mange kvægholdere, både gamle som nyetablerede, da det at bygge store staldforhold med fast bund, inventar og ikke mindst halm-forbrug er en meget tung økonomisk byrde at bære for køerne.

Foreninger har deltaget i et orienterende møde ang. lovændring på området, og senest i marts har der været inviteret politikere en tur med i marken. Så selvom vi nok stadig er langt fra en konkret lovændring, så tror jeg aldrig, vi har været tættere på, og der arbejdes fortsat videre med det.

Det nye bestyrelsesår er allerede i fuld gang og på det første møde i april, var der allerede sat flere projekter i søen. Blandt andet forskellige ting omkring vores 50 års jubilæum næste år.

Til sidst vil jeg ønske jer alle en god sommer, med et ønske om knap så tør en af slagsen, som vi oplevede det i 2018. Jeg håber på at se rigtig mange af jer til dyrskuerne og arrangementer rundt om i landet. 

Marts 2019

v/Anders Lynge Kjær

Siden sidste nummer af Angus Kontakt er der sket meget i Dansk Aberdeen Angus Forening.

I slutningen af sidste år stoppede vores sekretær igennem 11 år Jørgen Skov Nielsen. Han har fået nyt job i LMO som afdelingsleder. Tak til Jørgen for samarbejdet gennem de mange år.

Vi har brugt tiden på at finde en ny sekretær, og det er også lykkes.
Vi har været så heldige at få den person, som vi har ønsket.
Så vores nye sekretær hedder Per Spleth.

Per startede 1. februar.

Bestyrelsen håber meget, at I medlemmer vil tage godt imod Per, og vi vil håbe, at Per kommer til at føle sig godt hjemme i vores forening.

Så vi glæder os meget til at komme til at arbejde sammen i fremtiden. Per præsenterer sig selv andet steds i Angus Kontakt.

Regnskabsføring

I efteråret blev foreningen varslet en meget stor stigning i omkostninger for at få ført regnskab. Det var vi selvfølgelig ikke glade for. Så vi gik i gang med at få priser hjem fra tre forskellige firmaer. Efter lange forhandlinger endte det med, at vi også fremadrettet vil få lavet vores regnskab hos LMO. Men nu med en større omkostning til følge.

Dansk Angus Kød

Fra nytår havde Ulla og Peter Søndergård valgt at stoppe i Merprisudvalget og samtidig stoppe med at udbetale merprisen. Det har været en stor hjælp, at I har taget jer af det i lang tid.
Tusinde tak for det.

Det er derfor også rigtig dejligt, at Karen Huus meldte sig på banen. Så for eftertiden er det Karen, der tager sig af udbetalingerne.
Michael Abildtrup er indtrådt i Merprisudvalget – i stedet for Peter Søndergård.

Tak til Karen og Michael.

PR-udvalget

Det var rigtig dejligt, da jeg blev ringet op af Simon Johansen, som begyndte at spørge til Angus Kontakt. Efter et par telefonsamtaler sagde Simon, at han gerne vil overtage Angus Kontakt efter Dorthe.
Så kære medlemmer nu må I lige give Simon lidt snor. Han skal jo lige have tid til at finde sig hjemme med den nye opgave, og som Simon sagde: ”Jeg har ingen forudsætninger for at kunne dette her, jeg er jo tømrer”.

Både Dorthe, Ole, Lisbet og LSD-tryk har lovet at hjælpe det, de kan, så jeg er sikker på, at det kommer til at gå godt.
Jeg er meget glad for, at vores blad får lov at overleve. Det er et emne, vi har brugt megen energi på de sidste tre år. Nu lykkes det, og det er godt.

Et stykke tid senere blev jeg også ringet op af Mikael Ingerslev, som spurgte til PR- udvalget, og han sagde, at han gerne vil hjælpe til der.
Det bliver spændende, hvad Lars Mikkelsen og Mikael får af gode idéer til at markedsføre racen yderligere.

Tak til dem, der har lyst til at påtage sig de nye arbejdsopgaver. Det er vi meget glade for.

Til I andre: Hold jer ikke tilbage, der er altid brug for flere.

Avlsseminar

Den 19. januar var det planen, at der skulle have været afholdt avlsseminar og julefrokost. Det valgte vi at aflyse, da foreningen stod uden sekretær. Planlægningen af et avlsseminar er en omfattende opgave – og uden faglig bistand kunne vi ikke gennemføre det på et acceptabelt niveau.

Generalforsamling 2019

Vi har i år valgt at afholde generalforsamlingen den 30. marts på Scandic i Horsens.

Programmet for dagen er i skrivende stund ikke helt på plads, så det må I vente lidt med at få.
Dog kan jeg vist godt sige, at der arbejdes på, at det bliver en spændende dag.

I år er der tre på valg. Det er Lars Mikkelsen, Flemming Jensen og Hans Jørgen Jensen.

Flemming og Hans Jørgen har valgt ikke at genopstille. Så læg hovedet i blød allerede nu for at finde den kandidat, I kunne tænke jer i bestyrelsen.

Og mød så talstærk op, så vi kan få en god dag og en snak om angusavl, afsætning mm.

Vi må jo ikke glemme at generalforsamlingen er årets festdag i forenings øjemed.

Så vi glæder os til, at vi ses den 30. marts 2019

Formanden har ordet 2018 kan læses her

​Formanden har ordet 2017 kan læses her

Formanden har ordet 2016 kan læses her

​Nyheder fra formanden - 2014 - 2015 kan læses her

Nyheder fra formanden - ældre end 2014 kan læses her​​

HUSK - Du kan altid se en oversigt over seneste opdatering på hjemmesiden  - her
Leverancer til Dansk Angus Kød/KødGrossisten - uge 43/2019 - statistik kan ses her
Dansk Aberdeen-Angus Forening anbefaler at kalve født i 2019 - navngives med navn der starter med P

Dansk Aberdeen Angus Forening | Agro Food Park, 15 8200 Århus N | Tlf: 87 40 53 01 - 87 40 52 99 | info@danskangus.dk